keskiviikko 21. marraskuuta 2012

Syitä, miksi käännyin muslimiksi

Joka kuudes minuutti nainen pahoinpidellään seksuaalisesti Kanadassa.

Yksi kolmesta naisesta Kanadassa pahoinpidellään seksuaalisesti jossain vaiheessa heidän elämäänsä.

Tutkimuksessa 60 % kanadalaisista yliopistoikäisistä miehistä sanoi, että he tekisivät seksuaalisen hyökkäyksen, jos olisivat varmoja, etteivät he jää kiinni.

10 miljoonaa ihmistä kärsii syömishäiriöistä USA:ssa joka vuosi.

Suomessa vuonna 2005 poliisin tietoon tulleissa perheväkivaltatapauksissa oli 4109 uhria.

Suomessa vuonna 2011 poliisin tietoon tuli pelkästään elokuussa 225 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.


____________________________________

Huomaa: nämä rangaistukset annetaan usein ehdollisena, eli rikoksen tekijä ei joudu vankilaan, eikä häntä rangaista muillakaan tavoin. Jos rikoksen tekijä joutuukin vankilaan, jos hän on siellä ensimmäistä kertaa tai käyttäytyy hyvin, hän kärsii rangaistuksestaan puolet, eikä aina sitäkään.

Seksuaalinen hyväksikäyttö RL 20:6 (24.7.1998/563)
Tämän pykälän 2. momentin mukaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka käyttämällä hyväksi sitä, että toinen on tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttomuuden tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan tai saa hänet ryhtymään muuhun hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi.
Rangaistus seksuaalisesta hyväksikäytöstä on sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö RL 20:6 § (24.7.1998/563)
Lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta.
Pykälän mukaan, joka
  • on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, tai
  • koskettamalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään, tai
  • saa hänet ryhtymään 2 kohdassa tarkoitettuun tekoon
on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
Pykälä koskee sekä sukupuoliyhteyttä lapsen kanssa että lapseen kohdistuvia seksuaalisia tekoja, jotka ovat omiaan vahingoittamaan hänen kehitystään.
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei kuitenkaan pidetä, jos osapuolten iässä tai henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.
Lähde: Hallituksen esitys 6/1997.
Rangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on vankeutta enintään neljä vuotta.

____________________________________


Itä-Suomen hovioikeuden alentamia tuomioita viime vuosilta 

Heinäkuu 2008 : Hyväksikäyttäjän tuomio lieveni hovissa
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu 58-vuotias kuopiolaismies välttää vankilan.
Itä-Suomen hovioikeus lievensi torstaina yhdeksän kuukauden ehdottoman vankeustuomion neljän kuukauden ehdolliseksi rangaistukseksi.
Uhrina oli alaikäinen poika. Käräjäoikeuteen asia tuli loppuvuodesta 2006.
Hovioikeus alensi kipu-, särky- ja kärsimyskorvaukset 4 000 euroon ja hylkäsi kokonaan korvausvaatimuksen opintojen viivästymisestä. Tuomiolauselmasta ilmenee, että uhri joutui sairaalahoitoon ja terapiaan. Jutun asiakirjat ovat salaisia tuomiolauselmaa lukuunottamatta.

Lisää esimerkkejä... 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti