keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Islam ja homoseksuaalisuus

Islam ja homoseksuaalisuus
Imaami Muhsin Hendricks, The Inner Circlen puheenjohtaja, Etelä-Afrikka


Islamin sharia-laki perustuu Koraanin teksteihin ja Profeetta Muhammedin (rauha ja siunaukset Hänen yllään) opetuksiin, jotka on kerätty kirjoista, nimeltä Hadith. Näissä molemmissa lähteissä viitataan Sodomin ja Gomorrahin tarinaan, jotka muodostavat perustan homoseksuaalisuuden kiellolle ja tuomitsemiselle. Samankaltainen päättely (qiyaas) ja oppineiden yksimielisyys (ijma') perustuvat molemmat näille teksteille ja heidän omille tulkinnoilleen näistä teksteistä. Mitä nykysiltä muslimioppineilta vaaditaan, on käydä taas näiden tekstien ääreen ja siihen kontekstin, missä ne paljastettiin ja kirjoitettiin ja kuinka ne liittyvät homoseksuaalisuuteen niin lännessä kuin idässäkin modernissa kontekstissa kuten myös senaikaisessa islamilaisessa kontekstissa. Tämä voidaan tehdä itsenäisellä järkeilyllä (Ijtihad), joka on näkökulma islamilaiseen ajatteluun, joka on kauan sitten unohdettu laillinen uudistus.

Profeetta Muhammed (rauha ja siunaukset Hänen yllään) ei koskaan ollut suoraan tekemisissä homoseksuaalisuuden kanssa. Eikä hän koskaan vaatinut homoseksuaaleja rangaistavan tai vainottavan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Profeetta Muhammed oli tekemisissä Medinassa naismaisten miesten kanssa, joita kutsuttiin nimellä "Mukhannathun". Tämä Mukhannathun-ryhmä ei omannut modernien homomiesten piirteitä, joten ei voida sanoa, että he edustaisivat modernia homomiestä, sillä heillä oli tapoja, jotka eivät ole tyypillisiä tämän päivän homomiehille. Profeetta (rauha ja siunaukset Hänen yllään) meni niin pitkälle että kielsi joitain heistä naisten makuuhuoneissa muslimien kodeissa ja karkotti jotkut heistä pois Medinasta. Tämä kaikki tehtiin heidän moraalittomien ja epäuskonnollisten tekojensa takia, mutta ei heidän seksuaalisen suuntautumisensa.

"Profeetta Muhammed (rauha ja siunaukset Hänen yllään) ei koskaan ollut suoraan tekemisissä homoseksuaalisuuden kanssa. Eikä hän koskaan vaatinut homoseksuaaleja rangaistavan tai vainottavan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. "

Asenteet Mukhannathun-ryhmää ja muita naismaisia kohtaan jakaantuivat Umayyadin (661 – 750) ja Abbasidin (758-1258) aikakausina, noin 600 vuotta Profeetta Muhamedin poismenon jälkeen. Tästä eteenpäin näinä aikakausina homoseksuaaleihin suhtauduttiin suvaitsevaisesti. Homoseksuaalinen runous, jota kirjoittivat muunmuassa homoseksuaali Abu Nawas (813), kukoisti tänä aikana ja kalifaatti Haroon Ar-Rashidin hallituskautena.

Ilman Sodomin ja Gomorrahin tarinaa, jonka uskotaan viittaavaan "pahaan homoseksuaalisuuteen" muslimien olisi vaikea muodostaa mitään mielipidettä homoseksuaalisuudesta. Jos voidaan osoittaa ilman epäilyksiä, että tämä tarinaa viittaa miehiä raiskaaviin miehiin tai anaaliseksiin ilman toisen myöntymystä, silloin argumentti, että homoseksuaalit ansaitsevat saman rangaistuksen kuin Sodomissa ja Gomorrahissa, menee metsään. Tutkimuksessani yli viimeisen kahdeksan vuoden ajan olen yhdistellyt arkeologisia löytöjä sellaisilta tutkijoilta kuin Ron Wyatt ja Vanhan ja Uuden Testamentin kertomuksia, jotta saisimme selkeämmän kuvan Sodomin ja Gomorrahin sosiaalisesta, poliittisesta ja uskonnollisesta rakennelmasta. Tällä tiedolla tarina, joka kerrotaan Koraanissa, tulee selkeämmäksi.
On selvää, etteivät Sodomin ja Gomorrahin vangit olleet homoseksuaaleja siinä mielessä kuin ymmärrämme ilmiön tänään, vaan enemmin aristokraattisia heteroseksuaaleja, joilla oli samanlaiset sukupuoliset vapaudet kuin 5:llä vuosisadalla Ateenassa (400-luvulla) tai 7:llä vuosisadalla Arabiassa (600-luvulla); sellaisia vapauksia, jotka palvelivat patriarkan itsekkäitä ja valtaan liittyviä tarpeita; vapauksia, jotka sallivat heidän toteuttaa seksuaalisia halujaan laajan kirjon kanssa ihmisistä eläimiin, antoi miesten raiskata naisia ja harrastaa seksiä alaikäisten poikien kanssa, samalla kun olivat naimisissa aristokraattisen naisen kanssa, joka saattoi synnyttää aviollisia lapsia ja suojella sukujuuria.

"On selvää, etteivät Sodomin ja Gomorrahin vangit olleet homoseksuaaleja siinä mielessä kuin ymmärrämme ilmiön tänään"

Sellaisilla vapauksilla anaaliseksiä harrastettiin Sodomissa ja Gomorrahissa, jotka eivät välttämättä olleet yhteisöstä, vaan ulkomaalaisia ja vieraita, jotka he pakottivat osoittamaan vieraanvaraisuutta Profeetta Abrahamin lain mukaan. Alkujaan näin tehtiin heidän nöyryyttämisekseen, osoittamaan ylivaltaa heihin nähden ja estämään heitä tulemasta uudelleen kaupunkeihin, joilla he (raiskaajat) eivät kokeneet olevan tarpeeksi vaurautta, että sitä olisi voinut jakaa muille. Lopulta Jumala todisti tätä anaaliseksiä ilman toisen osapuolen suostumusta, heteromiehen häpäisemiseksi, kun Hän lähetti kaksi enkeliään, nuoreksi mieheksi verhottua, vierailemaan Lotin luona. Kun uutiset kantautuivat yhteisön korviin, he kiiruhtivat Lotin taloon, vaatiakseen näiden miesten luovuttamista heille. Silloin enkelit paljastivat, että aamuun mennessä Sodom ja Gomorrah olisivat tuhoutuneet ja että Lotin pitäisi valmistaa itsensä ja perheensä lähtöön ennen aamunkoittoa.

Tästä tutkimustiedosta, jota meillä on, on selvää, että seksuaalinen julmuus, jota harjoitettiin, ei ollut yhteisymmärryksessä harjoitettua, eikä homoseksuaalisuutta, vaikka jälkimmäistäkin ehkä harjoitettiin, mutta se oli seksuaalisella voimalla pahoinpitelyä, miehet raiskasivat miehiä.
Usein kerrottu Koraanin tarina enkeleistä, jotka ilmestyivät komeiden nuorukaisten hahmoissa koettelemaan Lotin kansaa, viittaa faktaan, ettei seksiä harrastettu molempien osapuolien suostumuksesta, vaan kyse oli raiskauksista.

Abu Dawudin kirjaamassa hadithissa Abu Huraira kertoi, että yhtenä päivänä Mukannath, joka oli harjoittava muslimi, mutta oli selvästi pukeutunut naisten vaatteisiin ja jolla oli hennamaalauksia käsissään, tuotiin Profeetan luo ja seuralaiset pyysivät Profeetalta lupaa tappaa hänet, mutta Profeetta kielsi sanoen: "Minua kiellettiin tappamasta niitä, jotka rukoilevat" ja sensijaan mies karkotettiin Al-Naqiin, muutama maili Medinan ulkopuolelle. Jopa tämän karkotuksen jälkeen Profeetta salli hänen tulla kerran viikossa Medinaan henkilökohtaisille tarpeilleen. Niiden, joiden mielestä on oikein tappaa homoseksuaalit tai jopa transgender-ihmiset, tulisi pohdiskella tätä hadithia.
Huomautamme myös, että Sahih Bukhari- ja Sahih Muslim-kokoelmissa, joita pidetään kaikkein autenttisimpina Profeetan sanojen ja tekojen koosteina, ei tuomita tätä Khannaath-ryhmää ollenkaan. Ainoa viittaus saman sukupuolen edustajien seksisuhteisiin, on Lootin kansa, jonka tiedämme harjoittaneen vakavaa syntiä raiskaamalla miehiä ja ettei heitä tuomittu homoseksuaalisen suuntautumisen ja identiteetin perusteella, joka on ollut luonnollinen ilmiö aikojen alusta.
Loppupäätelmänä kutsuisin muslimiteologit arvostelemaan asenteitaan tätä ihmiskunnan monimuotoisuutta kohtaan ja oikaisemaan sharia-lait sisällyttämään erilaisten ihmisryhmien suojelun ja oikeudet.

Jumala sanoo Koraanissa:

49:13
Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava.

17:84
Sano: »Jokainen toimii oman shaklinsa* mukaan, mutta Herranne tietää parhaiten, kuka on helpoimmin johdateltavissa oikealle tielle.» 
(*shakl = kyky, luonne, meikki tai trendi, tulevaisuus.orgin Koraanissa lause on suomennettu "jokainen toimii omalla tavallaan)


kuvat: http://gold-pixiedust.tumblr.com/post/32508534328
http://nearthe-end.tumblr.com/post/29440596189  


______________________________


Dalai Lama osoittaa tukensa LGBT ihmisoikeuksille (lesbo, gay, bi, trans)

Kansainvälisen Homo- ja Lesboliiton (ILGA) XXIII Maailmankonferenssin osanottajat saivat erityisen ilmoituksen tuesta Dalai Lamalta. Lausunto ilmaisee Dalai Laman huolta koskien "raportteja homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transgender-ihmisten kohtaamasta väkivallasta ja syrjinnästä" ja "kehottaa kunnioitukseen, suvaitsevaisuuteen ja täysin tunnustamaan ihmisoikeudet kaikille". 

"Me olemme syvästi kiitollisia Hänen Pyhyytensä Dalai Laman ilmaisemasta tuesta ihmisoikeuksille perustuen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin", sanoi Rosanna Flamer-
Caldera ja Philip Braun, ILGA:n sihteerit.


"Maailmassa, jossa lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transgenderien ihmisoikeuksia rikotaan jatkuvasti, Hänen Pyhyytensä viesti tuesta on merkkituli toivosta ja kunnioituksesta. Me kehotamme muita maailman uskonnollisia johtajia liittymään Hänen Pyhyytensä Dalai Laman kanssa vastustamaan väkivaltaa ja syrjintää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella ja demonstroimaan samanlaisia kunnioituksen osoituksia ihmisoikeuksia kohtaan."
Tuen viesti on tervetullut XXIII Maailmankonferenssin osanottajille. www.temenos.net
 

Lausunto on tervetullut uutinen lesboille, homoille, biseksuaaleilla ja transgendereille (LGBT) buddhalaisile Yhdysvalloissa. Se ei kuitenkaan edusta kaikkien buddhalaisten näkemystä. 

Roger Corless, buddhalaisuuden oppinut ja eläkkeelle vetäytynyt uskontoprofessori Duke yliopistossa, on sanonut: "Minusta on tärkeää ymmärtää, että kaikella mitä Hänen Pyhyytensä Dalai Lama, on paljon painoarvoa ja sitä pitää käsitellä kunnioituksella, mutta sitä ei pidä ymmärtää ehdottomana buddhalaisuuden kantana tai että se välttämättä vaikuttaisi useimpien buddhalaisten uskomuksiin."

Corless siteeraa monia buddhalaisia traditioita, joista jotkut ovat olleet tervetulleita LGBT buddhalaisille monien vuosien ajan. Buddhalaiset tekstit eivät erityisesti käsittele saman sukupuolen välisiä sukupuolisuhteita ja uskomukset vaihtelevat eri koulukunnissa ja eri lahkoissa.Tiibetinbuddhalaiset ovat parhaiten tunnettu koulukunta Yhdysvalloissa ja Dalai Lama on heidän parhaiten tunnettu johtajansa. Tiibetinbuddhalaiset uskovat Dalai Laman olevan nykyinen inkarnaatio Avalokitesvarasta, myötätunnon bodhisattvasta. 
Dalai Laman ilmoitus eroaa aikaisemmista lausunnoista. 1997 lehdistökonferenssissa Dalia Lama sanoi: "buddhalaisesta näkökulmasta lesbo- ja homoseksi on seksuaalinen rikkomus."


http://queermuslims.tumblr.com/post/15048441251/article-imam-muhsin-hendricks-talks-about-islam-and
Tuon linkin takaa olevan linkin voi lukea loppuun.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti