sunnuntai 8. heinäkuuta 2012

"Älkää yli-ihannoiko minua"
Profeetta Muhammed sanoi:
"Olen vain ihminen. Kiistakumppanit tulevat luokseni ratkaisemaan ongelmansa. Voi olla, että joku teistä voi esittää tapauksen kaunopuheisemmin kuin toinen, ja voi olla, että sen tähden pidän häntä oikeamielisenä ihmisenä ja annan tuomion hänen hyväkseen. Jos annan muslimin oikeudet toiselle vahingossa, niin silloin se on vain pala Helvetin tulta ja hänellä on mahdollisuus ottaa tai jättää se ennen Ylösnousemuksen päivää."

Profeetta Muhammed sanoi:
"Minua on suosittu yli kaikkien muiden profeettojen kuudella asialla: minulle on annettu Jawami al-Kalim*, pelko on asetettu viholliseni sydämiin, sotasaaliit on tehty laillisiksi minulle, koko maapallo on rukouspaikka ja puhdistautumisen merkiksi, minut lähetettiin koko ihmiskunnalle ja minä olen viimeinen profeetta."
(Muslim & Tirmidthi)

*Jawami al-Kalim tarkoittaa vähäpuheisuutta, joka oli yksi Profeetan ihmeistä. Hän sanoi vain muutaman sanan ja niillä oli suuri merkitys.

Profeetta Muhammed sanoi:
"Älkää yli-ihannoiko minua, koska olin Allahin orja ennen kuin minut määrättiin lähettilääksi."
(At-Tabrani)

Eräs mies kysyi Profeetalta, milloin on ylösnousemuksen päivä. "Mitä olet valmistellut sitä varten?" Mies ei vastannut heti ja sitten hän sanoi: "Oi Allahin sanansaattaja, minä en ole rukoillut paljoa ylimääräisiä rukouksia, tai paastonnut tai antanut lahjoituksia, mutta minä rakastan Allahia ja Hänen sanansaattajaansa."
Profeetta Muhammed sanoi: "Sinut kutsutaan koolle Ylösnousemuksen päivänä niiden kanssa, joita rakastat!" (Bukhari & Muslim)

Profeetta Muhammed sanoi:
"Jos ihminen käsittää kolme asiaa, hän saa maistaa imanin (usko) kauneuden ja makeuden. Ensimmäinen on se, että Allah ja Hänen sanansaattajansa ovat rakkaampia hänelle kuin mikään muu. Toinen asia on rakastaa ihmistä vain Allahin vuoksi, ja kolmas asia on vihata Kufirin (epäusko) paluuta sen jälkeen, kun Allah tuo ihmisen siitä pois, yhtä paljon kuin hän vihaa olla heitettynä tuleen."
(Muslim)

Profeetta Muhammed sanoi:
"Pitäkää kiinni sunnastani ja minun jälkeeni oikein johdatettujen kalifien* sunnasta. Pureutukaa siihen poskihampaillanne**, ja pysykää kaukana kaikista [uskontoon liittyvistä!] uudistuksista. Jokainen uudistus on bidah, ja jokainen bidah merkitsee harhaanjohtamista.
(Bukhari & Muslim)

*Kalifi tarkoittaa eräänlaisia islamilaisen yhteisön johtajia. Oikeaan johdatetut kalifit olivat nimiltään Abu Bakr, Umar, Uthman ja Ali.

**Kielikuva siitä, miten tiukasti muslimin täytyy pitää kiinni Muhammedin ja oikeaan johdettujen kalifien esimerkistä. 


Lähde: http://d1.islamhouse.com/data/fi/ih_books/single/fi_Muhammad_the_Messenger_of_Allah.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti