torstai 12. heinäkuuta 2012

Hadith-kokoelmat ja niiden kerääjät

----aiheeseen liittymätöntä valitusta: en pysty kommentoimaan blogeihin, joihin kommentoiminen vaatii kuvakoodia, koska en näe sitä kuvakoodia. Kohdassa, jossa pitäisi näkyä, on vain tyhjää, tietääkö kukaan onko asialle tehtävissä jotain? ------

Islam koostuu kahdesta asiasta: Koraanista ja hadithista. Hadith on perimätietoa siitä, mitä profeetta Muhammed on sanonut ja tehnyt. Toisinaan on vaikea tietää, onko hadith todenmukainen vai ei: onhan ihminen erehtyväinen ja muistikapasiteetiltaan rajallinen. Rikkinäisen puhelimen tavoin hadithin sanoma voi helposti muuttua alkuperäisestä. Lisäksi ihmisillä on jo ammoisista ajoista ollut tarve tarkoituksellisesti valehdella Muhammedista. Siinä missä Koraani on iätön, hadithien elämänohjeet saattavat olla sidottuja aikaan ja paikkaan.


Kuuluimmat hadith-kerääjät ovat Imaami Bukhari, joka kokosi teoksen Sahih Bukhari, Muslim ibn Al-Hajjaj, joka kokosi teoksen Sahih Muslim, al-Nasaí, joka kokosi teoksen Sunan al-Sughra, Abu Dawud, joka kokosi teoksen Sunan Abu Dawud, al-Tirmidhi, joka kokosi teoksen Jami al-Tirmidhi ja Ibn Majah, joka kokosi teoksen Sunan ibn Majah.

BUKHARI

Bukhari, koko nimeltään Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fai, syntyi vuonna 194 Hijran jälkeen Bukharassa, nykyisen Uzbekistanin alueella ja kuoli vuonna 256 Hijran jälkeen.

(Hijra tarkoittaa sitä kun Muhammed lähti Mekasta Medinaan vuonna 622. Siitä alkaa "islamilainen ajanlasku", jonka mukaan vuonna 2012 ollaan vuodessa 1434. Mielestäni ei ole tärkeää osata hijra-kalenteria hyvin, kunhan tietää, milloin on Ramadan.)

Hänen isänsä kuoli kun hän oli lapsi ja hänen arvostettu ja hyveellinen äitinsä kasvatti hänet. Bukhari menetti näkönsä nuorella iällä ja äiti rukoili hartaasti Jumalaa palauttamaan näkökyvyn. Yhtenä yönä äiti näki unessaan Ibrahimin, joka lupasi Jumalan palauttavan näön, koska äiti oli ollut niin vahva ja rukoillut niin kauniisti. Herätessään aamulla poika oli saanut näön takaisin. Bukhari alkoi opiskella hadithia 11-vuotiaana. Sinä vuonna kun hän oli 16, hän teki pyhiinvaellusmatkansa Pyhille paikoille äitinsä ja isoveljensä kanssa. Sitten hän opiskeli hadithia hyvien opettajien johdolla Mekassa ja Medinassa. Hänen veljensä Rashid ibn Isma‘il on kertonut, että hadith-oppitunneilla muut oppilaat nuhtelivat Bukharia, koska tämä ei koskaan tehnyt muistiinpanoja. Sitten hän yhtenä päivänä kaikkien hämmästykseksi lausui tovereilleen ulkomuistista 15 000 hadithia.

Bukharilla on verraton hadih-kokoelma, jota hän kokosi 16 vuoden ajan ja sai siihen yhteensä 2602 hadithia (tai laskentatavasta riippuen, jopa 9082 hadithia, jos hyvin samankaltaiset hadithit lasketaan mukaan). Tänä aikana hän matkusti pitkin Egyptia, Hijazia, Kufaa, Baghdadia ja ympäri läntistä Aasia. 80 000 ihmistä kertoivat hänelle, mitä tiesivät profeetta Muhammedista. Hänen hadith-kokoelmaansa pidetään kaikkein autenttisimpana Koraanin jälkeen, mutta sataprosenttisen autenttinen ei ole sekään.


TIRMIDHI

Imaami Tirmidhi syntyi vuonna 209 Hijran jälkeen Abbasid Khalifa Ma'mun al-Rashidin hallituskauden aikaan. Abbasid kalifikunta todella tuki islamia, mutta toi mukanaan monia ongelmia. Kreikkalainen filosofia "virtasi" vapaasti islamilaiseen maailmaan. Hallitus hyväksyi tämän täysin, siihen saakka kunnes Mu`tazila-koulu julisti islamin valtion uskonnoksi. Kaikki, jotka vastustivat Mu`tazilaa, vastustivat valtiota. Hallitsijat väärensivät haditheja ja tekivät niihin lisäyksiä ahkerasti ajaakseen omia halujaan. Ensimmäisellä vuosisadalla `Umar bin Abdul `Aziz (ra) aloitti liikkeen hadithien kokoamiseksi siinä pelossa, että ne muuten häviäisivät. Lukuisat islaminoppineet tarttuivat tehtävään ja heistä kuusi jatkoi sitä pidempään. Näiden kuuden joukossa oli imaami Abu `Isa Muhammed ibn `Isa at-Tirmidhi.


Tirmidhi omisti elämänsä hadith-tieteelle. Hän oppi perustiedot kotoaan ja myöhemmin matkusti pitkin maita ja mannuja jalostamassa tietämystään aiheesta. Hän opiskeli hadithia viisaiden miesten kuten Bukharin, Muslimin ja Abu Dawudin johdolla. Jossain kuvauksissa Bukhari ja Muslim ovat yhtä lailla hänen oppilaitaan. Bukhari sanoi hänelle kerran, "Olen hyötynyt sinusta enemmän kuin sinä miunusta."
Musa ibn `Alaq sanoi, että "kun al-Bukhari nukkui pois, Khurasaniin ei jäänyt ketään, joka olisi tiennyt niin paljon kuin Abu `Isa Tirmidhi, omannut niin hyvän muistin, ollut yhtä hurskas ja pidättyväinen." (tarkoittaa pidättyväisyyttä kaikesta moraaliltaan kyseenalaisesta toiminnasta)
Timridhi itse sanoo, että kokosi tämän kirjan ja antoi sen lahjaksi Hijazin, Irakin ja Khurasanin oppineille ja he pitivät siitä.

Tirmidhin kokoelman nimi on Al-Jami` al-Mukhtasar min as-Sunan `an Rasulu Allah wa Ma`rifatu as-Sahih wa al-Ma`lul wa ma `alaihi al-`amal, lyhyesti Jami` at-Tirmidhi. Hän ei koskaan huolinut siihen haditheja niiltä, jotka sepittivät sellaisia. Tahir Muqaddisin mukaan Jami` at-Tirmidhissä on neljänlaisia haditheja: 1) niitä, jotka mukautuvat al-Bukharin ja Muslimin haditheihin 2) niitä, jotka mukautuvat Abu Dawudin ja Nasa'iin haditheihin 3) niitä, joissa on epäjohdonmukaisuuksia tai eroavaisuuksia joko isnadissa (todistajaketjussa) tai matanissa (en muista, mikä on matan, pahoittelen, löytyy varmaan googlesta) 4) niitä heikkoja haditheja, joihin fiqhin, islamilaisen lakitieteen asiantuntijan nojaavat.


Tirmidhi kuoli 70-vuotiaana vuonna 279 Hijran jälkeen Bawagin kaupungissa. ABU DAWUD
Imaami Abu Dawudin koko nimi oli Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash`ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn `Umar ibn `Imran al-Azdi Sajastani. Hän syntyi Khurasanin kuuluisassa kaupungissa Sajistanissa vuonna 202 Hijran jälkeen. Hän kuului arabiheimo Azdiin. Vaikka hän oli kotoisin Sajistanista, hän vietti suurimman osan elämästään Basrahissa, joka oli hänen aikanaan islamin opiskelun keskus. Hän alkoi opiskella hadith-tiedettä alle kaksikymppisenä. Hän sai laajalti mainetta elinaikanaan.

Hän oli yksi laajimmalla alueella reissanneissa "hadith-metsästäjistä"; hän matkusti useita kertoja Bagdadiin "etsimään" haditheja ja kävi myös Damaskoksessa, Hijazissa, Egyptissä, al-Jazirahissa, Saudi-Arabiassa, Nishapurissa, Syyriassa ja Isfahanissa. 

Hän kritisoi mielellään haditheja ja oli oikein taitava erottamaan vahvan hadithin heikosta. 

Hän oli myös loistava juristi. Hän tunsi fiqhin, islamin lakitieteen ja ijtihadin, muslimien oikeusprosessi*. Hän oli (yllätys, yllätys) uskonnollinen mies. Hän eli hurskasta ja askeettista elämää. Hän pysyi aina kaukana sulttaanien ja hovimiesten seurasta. 


(ijtihad on prosessi, jossa muslimijuristit tekevät oikeuden päätöksen tulkiten Koraania ja sunnaa, tällaista juristia kutsutaan nimellä mujtahid
http://www.suomienglantisanakirja.fi/ijtihad)

Abu Dawudin kirjallisiin töihin kuuluvat nämä teokset:
 • Al Marasil.
 • Masail al Iman Ahmad.
 • An Nasikh wal Mansukh.
 • Risalah fi wasf kitab as sunan.
 • Az Zuhd.
 • Ijabatan Sawalat Al Ajurri.
 • Asilahan Ahmad b Hanbal.
 • Tasmiyat al Akhwan.
 • Kitab al Qadr.
 • Al Bath wan Nushur.
 • Al Masail allati halafa alaiha al Imam Ahmad.
 • Dalail an Nubuwat.
 • Fadail al Ansar.
 • Musnad Malik.
 • Ad Dua.
 • Ibtida al wahy.
 • At Tafarrud fus sunan.
 • Akhbar al Khawarij.
 • Alam an Nubuwat.
 • Sunan.
Hänen tärkein työnsä on listan viimeinen, Sunan Abu Dawud. Hän kokosi asuessaan 20 vuotta Tarsusissa. Siinä on 4800 hadithia, jotka hän on valinnut siihen 50 000 hadithin joukosta. Hän sai sen valmiiksi 241 Hijran jälkeen ja antoi sen lahjaksi rakkaalle opettajalleen, imaami Ahmad ibn Hanbalille, joka piti siitä oikein kovasti. Abu Dawud kuuli haditheja 300 ihmiseltä, jotka olivat hänen opettajiaan. Joitain heistä olivat: Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawaiy, Abu Thaur ja Yahya ibn Ma'in. 

Al-Khattabi on sanonut, että "Sunan Abu Dawud on mahtava kirja. Yhtä hyvää teosta ei ole tehty uskonnollisista tieteistä. Se on saavuttanut suosiota ihmisten keskuudessa. Miksei eläinten Sillä on ratkaiseva asema useiden eri oppineiden ja juristien keskuudessa. Kaikki hyötyvät siitä tasapuolisesti. Irakin, Egyptin, Marokon ja useimpien maiden kansat luottavat siihen."


Abu Dawud oli naimisissa ja hänellä oli lapsia.


Hän kuoli 72-vuotiaana, perjantaina, 16. päivä Shawwalia vuonna 275 Hijran jälkeen eli gregoriaanisessa kalenterissa 21. helmikuuta 889.MUSLIM

Muslimin koko nimi oli Abul-Hussain Muslim-bin-Habaj al Nishapuri. Hänen varhaisista vuosistaan tiedetään vain vähän. Hän syntyi persialaiseen perheeseen vuonna 202 ja alkoi opiskella hadithia 14-vuotiaana. Vuonna 218 ilmapiiri hänen synnyinpaikassaan Neesaaboorissa oli uskon ja tiedon lujittama. Neessaaboorissa eli tänä aikana hienoja ihmisiä kuten imaami Rahiwe ja imami Zohri. Matkusteltuaan laajalti hadithien perässä Muslim oli vaikuttunut erityisesti al-Bukharin hadith-tietämyksestä. Hän ihaili myös toista hienoa perimätiedon opettajaa, jonka nimi oli Muhammed bin Yahya al Dhuli. Hän osallistui säännöllisesti tämän luennoille. Muslim kävi usein Bagdadissa ja hänellä oli mahdollisuus pitää siellä luentoja. Hän kävi siellä viimeisen kerran kaksi vuotta ennen kuolemaansa. Hänen huomattavimpia oppilaitaan olivat esimerkiksi Hatim Razi, Ahrnad bin Salmah, Abu Isa Tinnizi ja Abubaker bin Khuzaima. 

Hänen olemustaan on sanottu ihailtavaksi. Hänen peloton lojaaliutensa tosiasioita kohtaan näkyi siitä, että hän piti tiukasti kiinni toveruudestaan Bukhariin huolimatta poliittisista paineista, joita jälkimmäinen sai sietää. Kuten Bukhari, hän piti kiinni islamilaisesta etiikasta olla puhumatta pahaa kenestäkään. Hän ei milloinkaan valehdellut, eikä käyttänyt rumia sanoja. Kuten monella muullakin merkittävällä hadith-kerääjällä, hänelläkin oli erikoisen hyvä muisti. Ishaq Kausar sanoi Muslimille: "Sinun läsnäolosi muslimiyhteisössä pitää sen aina hyvänä.". 

Hän matkusti muun muassa Egyptiin ja Syyriaan hakemaan haditheja. 300 000 arvioimastaan hadithista hän piti 4000 niin luotettavana, että valitsi ne kokoelmaansa pitkällisen harkinnan jälkeen. Hänen kokoelmaansa pidetään toisiksi luotettavana hadith-kokoelmana heti Bukharin jälkeen. Imaami Muslim ei koskaan väittänyt keräävänsä kaikkia autenttisia haditheja, vaan hänen tavoitteens oli kerätä vain ne, joiden virheettömyydestä kaikki muslimit voisivat olla yksimielisiä. Munthirin mukaan hänen kokoelmassaan Sahih Muslimissa on yhteensä 2200 perimätietoa (ilman toistoa).

Imam Muslim kuoli Neesaaboorissa, Iranissa vuonna 261 Hijran jälkeen.

Kuva: http://www.harekrsna.de/

Lähteet:
http://www.islamawareness.net/Caliph/bukhari.html
http://theonlyquran.com/hadith
http://www.sunnah.org/
http://www.hadithcollection.com

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti