perjantai 13. helmikuuta 2015

Tekopyhät

(Ensiksi huomautus: Älköömme tuomitko ketään tekopyhäksi vastoin parempaa tietoamme. Jätetään tuomitseminen Allahille!)

`Itban bin Malik kertoi:
Kerran Allahin lähettiläs (rauha hänelle) tuli luokseni aamulla ja mies joukostamme sanoi: "Missä on Malik bin Ad- Dukhshun?"
Toinen mies joukostamme vastasi: "Hän on tekopyhä, eikä rakasta Allahia ja Hänen lähettilästään."
Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Eikö hän sanokin: Millään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Allahilla, vain Allahin tähden?"
He vastasivat: "Kyllä."
Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Ei kukaan tapaa Allahia niin sanoen Ylösnousemuksen päivänä ilman, että Allah pelastaa hänet tulelta."
(Bukhari, vol 9, kirja 84, hadith 71) 

He esittävät olevansa muslimeita, mutta eivät oikeasti usko

Kun teeskentelijät tulevat luoksesi, he sanovat: ”Me todistamme, että sinä olet Allaahin Lähettiläs.” Kyllä Allaah tietää, että sinä olet Hänen Lähettiläänsä, ja Hän todistaa, että he valehtelevat.
(Koraani 63:1)

Jotkut sanovat: ”Me uskomme Allahiin ja viimeiseen päivään”, mutta eivät silti usko. He koettavat pettää Allahia ja uskovia, mutta eivät petä kuin itseään. He eivät ymmärrä.
(Koraani 2:8-9)

Etkö näe, kuinka ne, jotka väittävät uskovansa siihen, mitä on lähetetty, ja siihen mitä on aikaisemmin lähetetty, tahtovat viedä kiistansa epäjumalien ratkaistaviksi, vaikka heitä on kielletty uskomasta niihin? Saatana haluaa eksyttää heidät todella kauas.
(Koraani 4:60)

He vannovat Jumalan nimeen kuuluvansa teihin, mutta he eivät kuulu teihin, vaan ovat ihmisiä, jotka osoittautuvat pelkureiksi. 
(Koraani 9:56)

He eivät pidä rukoilusta

Voi rukoilijoita, jotka eivät piittaa rukouksestaan vaan haluavat vain tulla nähdyksi eivätkä auta köyhiä.
(Koraani 104:4-7)

Teeskentelijät koettavat pettää Allahia, mutta Hän pettääkin heitä. Kun he rukoilevat, he tekevät sen laiskasti ja vain näyttääkseen ihmisille eivätkä he muista Allahia kuin harvoin.
(Koraani 4:142)

'Ala b. 'Abd al-Rahman sanoi:
”Tulimme Anas b. Malikille Zuhr-rukouksen jälkeen. Hän seisoi sanomassa 'Asr-rukousta. Kun hän oli rukoillut, mainitsimme hänelle rukouksen suorittamisesta aikaisin rukousaikana tai hän itse mainitsi siitä. Hän sanoi: 'Kuulin Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanovan: 'Näin tekopyhät rukoilevat, näin tekopyhät rukoilevat, näin tekopyhät rukoilevat: hän istuu katsomassa aurinkoa ja kun se tulee keltaiseksi on pirun sarvien välissä tai on pirun sarvissa, hän nousee ja rukoilee rakat nopeasti, muistellen Allahia vain harvoin sinä aikana.”
(Sunan Abi Dawud, kirja 2, Hadith 413, sahih)

Ibn 'Umar ja Abu Huraira (olkoon Allah tyytyväinen häneen) raportoivat: 
Kuulimme Allahin lähettilään (rauha hänelle) sanovan (kun hän piti Khutbaa puisessa saarnastuolissaan): ”Joko jotkut ihmiset (ts. tekopyhät) lakkaavat laiminlyömästä perjantai-rukouksia tai Allah sinetöi heidän sydämensä ja he tulevat olemaan piittamattomien joukossa.”
[Muslim]
(Riyad as-Salihin, kirja 9, Hadith 1150)

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: "Tekopyhille kaikkein raskaimmat rukoukset ovat 'Isha ja Fajr. Jos he vain tietäisivät, mikä palkinto niissä on, he tulisivat rukoilemaan niitä, vaikka heidän täytyisi ryömiä.” 
(Sunan Ibn Majah, Vol 1, sahih 4, Hadith 797, sahih)

'Abdullah (b. Mas'ud) raportoi: ”Olen nähnyt ajan, jolloin kukaan ei pysynyt poissa rukouksesta, paitsi tekopyhä, jonka tekopyhyys tunnettiin hyvin tai sairas ihminen, mutta sairas voisi kävellä kahden henkilön välissä (ts. kahden henkilön avulla kumpikin hänen toisella puolellaan) tullakseen rukoukseen. Allahin lähettiläs (rauha hänelle) opetti meille oikean johdatuksen tiet, joiden joukossa on rukous moskeijassa, jossa Adhan kutsutaan.”
(Muslim, kirja 4, Hadith 1375)

He eivät auta köyhiä, he eivät kuluta Allahin vuoksi

Voi rukoilijoita, jotka eivät piittaa rukouksestaan vaan haluavat vain tulla nähdyksi eivätkä auta köyhiä.
(Koraani 104:4-7)

Teeskentelijät, sekä miehet että naiset, ovat kaikki samaa joukkoa; he käskevät pahaan, kieltävät hyvästä ja pitävät kätensä tiukasti kiinni. He ovat unohtaneet Allahin, ja Hän on unohtanut heidät. Teeskentelijät ovat syntisiä.
(Koraani 9:67)

He eivät ole valmiita tekemään mitään uhrauksia, eivätkä antamaan mitään Allahin vuoksi 

Jotkut palvovat Allahia vain juuri ja juuri; jos jokin hyvä kohtaa häntä, hän on tyytyväinen uskoonsa, mutta jos häntä kohtaa jokin koettelemus, hän kääntyy pois (epäuskoonsa). Hän on hävinnyt sekä tämän että Tuonpuoleisen maailman. Se on ilmeinen tappio.
(Koraani 22:11)

Abu Huraira kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”He, jotka kuolevat taistelematta tai ajattelematta taistelemista, hän kuolee yhden tekopyhyyden haaran kanssa.” 
(Sunan an-Nasa'i, vol 1, kirja 25, hadith 3099, sahih) 

Niiltä, joita enkelit korjaavat täältä pois, kun he ovat rikkoneet itseään vastaan, kysyvät he (enkelit) totisesti: »Mitä osaa te esititte?» He vastaavat: »Me olimme sorrettuja maan päällä». Silloin he sanovat: »Eikö Jumalan maa ole tarpeeksi avara, jotta olisitte voineet siirtyä muualle?» Helvetti - mikä kauhea määränpää! - tulee asuinsijaksi näille, lukuunottamatta niitä miehiä, naisia ja lapsia, jotka ovat todella heikkoja, eivätkä osaa suunnitella (pakoa pois uskottomien parista) tai saada opastusta tiellä. Ehkä Jumala on säälivä heitä, sillä Jumala on lempeä ja pitkämielinen. Se joka siirtyy pois asuinsijoiltaan Jumalan asian vuoksi, on löytävä monta turvapaikkaa ja kaikkea yllinkyllin maan päällä, ja jos sen, joka jättää kotinsa turvautuen Jumalaan ja Hänen profeettaansa, yllättääkin kuolema, on hänen palkkansa Jumalalla tallella: Jumala on armollinen ja laupias. 
(Koraani 4:97-100)

He ovat ahneita

Ja heistä ovat lähtöisin ne, jotka moittivat sinua almujen takia. Jos heille niitä annat, he ovat tyytyväisiä, mutta ellet heille niitä anna, niin he tuota pikaa närkästyvät. 
(Koraani 9:58)

Ibn 'Umar kertoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Uskova syö yhteen suoleen (on kylläinen vähästä ruoasta), mutta kafir (epäuskova) tai tekopyhä syö seitsemään suoleen.” 
(Bukhari, Vol 7, kirja 65, Hadith 306)

He pelkäävät todellisen luontonsa tulevan esille

Teeskentelijät ovat varuillaan pelätessään, että heistä lähetetään suura, joka paljastaa, mitä he hautovat sydämissään. 
(Koraani 9:64)

Heillä ei ole käytöstapoja
  
Abu Umamah raportoi, että Allahin lähettiläs (rauha hänelle) sanoi: ”Al-Haya' ja Al-'Iy (vähän puhetta) ovat kaksi uskon haaraa ja Al-Badha (hävytön puhe) ja Al-Bayan (liian paljon puhetta) ovat kaksi tekopyhyyden haaraa.” 
(Jami` at-Tirmidhim Vol 4, kirja 1, Hadith 2027, sahih)

'Abdullah bin 'Amr kertoi: "Allahin apostoli (rauha hänelle) sanoi: 'Jolla on seuraavat neljä piirrettä, on puhtaasti tekopyhä, ja jolla on yksi seuraavasta neljästä piirteestä, hänellä on tekopyhän piirre, kunnes hän luopuu siitä ominaisuudesta.
1. Kun häneen luotetaan, hän pettää luottamuksen.
2. Kun hän puhuu, hän valehtelee.
3. Kun hän tekee sopimuksen, hän osoittautuu petolliseksi.
4. Kun hän riitelee, hän käyttäytyy hyvin varomattomasti, pahasti ja hänen käytöksensä on loukkaavaa."
(Bukhari, vol 1, kirja 2, hadith 34) 

He valehtelevat, eikä heihin voi luottaa

Abu Huraira kertoi: "Allahin apostoli (rauha hänelle) sanoi, 'Tekopyhän merkkejä on kolme:
1. Milloin hän puhuu, hän kertoo valheen.
2. Milloin hän lupaa, hän rikkoo lupauksen.
3. Jos luotat häneen, hän osoittautuu epärehelliseksi. (Jos uskot jotain hänen haltuunsa, hän ei palauta sitä.'"
(Bukhari, vol 1, kirja 2, hadith 33) 

Abu Huraira kertoi: Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "On kolme tekopyhän ominaisuutta: kun hän puhuu, hän valehtelee, kun hän lupaa, hän käyttäytyy petollisesti, kun häneen luotetaan, hän pettää."
(Muslim, kirja 1, hadith 113)

'Abdullah bin 'Amr kertoi: "Allahin apostoli (rauha hänelle) sanoi: 'Jolla on seuraavat neljä piirrettä, on puhtaasti tekopyhä, ja jolla on yksi seuraavasta neljästä piirteestä, hänellä on tekopyhän piirre, kunnes hän luopuu siitä ominaisuudesta.
1. Kun häneen luotetaan, hän pettää luottamuksen.
2. Kun hän puhuu, hän valehtelee.
3. Kun hän tekee sopimuksen, hän osoittautuu petolliseksi.
4. Kun hän riitelee, hän käyttäytyy hyvin varomattomasti, pahasti ja hänen käytöksensä on loukkaavaa."
(Bukhari, vol 1, kirja 2, hadith 34) 

He levittävät korruptiota ja kannustavat synteihin

Kun heille sanotaan: »Älkää aiheuttako pahennusta maan päällä», he vastaavat: »Mehän vain uudistamme asiat oikeiksi.» Eivätkö juuri sellaiset tosiaan ole niitä, joista paha paisuu? Mutta he eivät sitä tajua.
(Koraani 2:11-12)

Teeskentelijät, sekä miehet että naiset, ovat kaikki samaa joukkoa; he käskevät pahaan, kieltävät hyvästä
(Koraani 9:67)

He pilkkaavat Jumalaa ja uskontoa
Jos heiltä kyselet, he varmaan vastaavat: »Me vain juttelimme ja laskimme leikkiä». Sano: »Jumalastako ja Hänen tunnusmerkeistään sekä lähettiläästäänkö te teitte pilkkaa?»
(Koraani 9:65)
Kohdatessaan uskovaisia he sanovat: »Me uskomme», mutta kun he erkanevat taas saatanainsa pariin, he selittävät: »Tietysti olemme teikäläisiä, me vain teimme pilkkaa.»
(Koraani 2:14)

He sanovat muuta kuin tekevät
Uskovaiset, miksi lupaatte sanoilla sellaista, mitä ette tee? Jumalan silmissä on inhottavaa se, että lupaatte sellaista, mitä ette tee.
(Koraani 61:2-3)

He keksivät tekosyitä ja yrittävät oikeuttaa syntinsä
teeskentelijät, ne, joille sanottiin, »Tulkaa ja taistelkaa Jumalan asian puolesta tai torjukaa heidät!» ja he vastasivat: »Jos osaisimme taistella, niin seuraisimme teitä.» Sinä päivänä he olivat lähempänä uskottomuutta kuin uskoa. Huulillaan he sanoivat sellaista, mitä ei ollut heidän sydämissänsä, mutta Jumala tuntee parhaiten, mitä he salaavat.
(Koraani 3:166)

mitä taasen niihin tulee, jotka pitävät itsellään Jumalan vertaisia suojelijoita sanoen: »Me palvelemme vain niitä, jotta ne lähentäisivät meitä Jumalaan», Jumala kyllä totisesti heidän riitansa ratkaisee
(Koraani 39:3)