maanantai 9. joulukuuta 2019

Mitä Koraani sanoo rakkaudesta? Mitä Profeetta (rauha hänelle) opetti rakkaudesta?

Allah ohjeisti Profeettaa (rauha hänelle) kertomaan ihmisille:

Sano: »Jos te rakastatte Jumalaa, niin seuratkaa minua, ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksi teille syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias».
Koraani 3:30

Millaisia ihmisiä profeetat ja lähettiläät muutenkin olivat?

Totisesti, teidän luoksenne on tullut lähettiläs omasta keskuudestanne. Häneen koskee, jos teillä on murhetta, hän huolehtii teidän hyvinvoinnistanne ja hän on rakastavainen, armollinen uskovaisia kohtaan.
Koraani 9:128


Miten hän opetti Profeettaa (rh) välittämään viestiä - islamin sanomaa - ihmisille? Ja keitä Jumala rakastaa?

Jumalan laupeuden vuoksi olet menetellyt lempeästi heitä kohtaan, Muhammed, mutta jos olisit ollut ankara ja kovasydäminen, olisivat he eronneet sinusta. Ole siis suvaitsevainen heitä kohtaan, rukoile heille anteeksiantoa ja neuvottele heidän kanssaan asioista. Ja kun olet päätöksesi tehnyt, luota Jumalaan! Katso, Jumala rakastaa niitä, jotka Häneen turvaavat.
Koraani 3:158

Katso, Jumala rakastaa hyväntekijöitä.
Koraani 2:195


Abu Musa kertoi: Profeetalle sanottiin: "Ihminen saattaa rakastaa joitain ihmisiä, mutta ei pysty saavuttamaan heitä hyvissä teoissa?"
Profeetta sanoi: "Kaikki tulevat olemaan niiden kanssa, joita he rakastavat."
(Bukhari, vol. 8, kirja 73, hadith 191)

Al-Miqdam ibn Ma'dikarib raportoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kun joku teistä rakastaa veljeään, hänen tulee kertoa tälle, että rakastaa tätä."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 30, Hadith 542, sahih)

Anas raportoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kun kaksi miestä rakastavat toisiaan, heistä parempi on se, jolla on vahvempi rakkaus seuralaistaan kohtaan."
(Al-Adab Al-Mufrad, kirja 30, Hadith 544, sahih)

Anas kertoi, että Profeetta (rauha hänelle) sanoi: "Kukaan teistä ei usko ennen kuin rakastaa veljellään sitä, mitä rakastaisi itsellään."
(Jami` at-Tirmidhi, Vol. 4, kirja 11, Hadith 2515, sahih)

Anas kertoi: Profeetta sanoi, se johon seuraavat kolme ominaisuutta sopivat, omaa uskon riemun sydämessään:
1. Se, jolle Allah ja Hänen apostolinsa tulevat rakkaammiksi kuin mikään muu.
2. Se, joka rakastaa toista ihmistä, ja rakastaa tätä vain Allahin tähden.
3. Se, joka vihaisi kääntymistä ateismiin (epäuskoon) yhtä paljon kuin vihaisi tulla heitetyksi tuleen."
(Bukhari, vol 1, kirja 2, hadith 16)