lauantai 18. heinäkuuta 2015

Suura 112 - otteita Ibn Katheerin Koraanin kommentaaristaSyy tämän suuran paljastamiselle ja sen hyveet

Imaami Ahmad kirjasi Ubayy bin Ka`bilta, että epäjumalanpalvojat sanoivat Profeetalle: "Oi, Muhammad! Kerro meille Herrasi sukujuuret." Joten Allah paljasti:
112: 1

Sano: »Hän, Jumala on yksi,

112: 2

ainoa Jumala, kaikkivaltias.

112: 3

Hän ei ole (toista) synnyttänyt

112: 4

eikä ole (toisesta) syntynyt.

112: 5

Ketään ei ole Hänen vertaistaan.»
Saman kertoivat At-Tirmidhi ja Ibn Jarir ja he lisäsivät kertomuksiinsa hänen sanoneen:

(As-Samad) on Se, joka ei ole synnytä, eikä ole synnyttänyt, koska ei ole mitään, mikä syntyy, ilman, että se kuolee, eikä ole mitään, mikä kuolee, ilman, että se jättää jälkeensä perinnön ja Allah ei totisesti kuole, eikä jätä jälkeensä perintöä.

(Ja ei ole mitään Hänen vertaistaan) Tämä tarkoittaa, ettei ole mitään samanlaista kuin Hän, mitään samanarvoista kuin Hän, eikä ole mitään lainkaan Hänen kaltaistaan. Ibn Ati Hatim kirjasi sen myös ja At-Tirmidhi mainitsi sen Mursal-kertomuksena. Sitten At-Tirmidhi sanoi: "Ja tämä on kaikkein oikein."

Hadith sen hyveistä

Al-Bukhari raportoi `Amrah bint `Abdur-Rahmanilta, joka tapasi käydä Profeetan vaimon Aishan kotona, että Aisha sanoi: "Profeetta lähetti miehen sotapäällikkönä retkelle ja hän tapasi johtaa seuralaisiaan rukouksessa Koraania lausuen. Ja hän päätti resitoimisensa lauseeseen "Sano: Hän, Allah, on yksi". Joten, kun he palasivat, he mainitsivat sen Profeetalle ja hän sanoi: "Kysykää häneltä, miksi hän tekee niin."
Hän sanoi: "Koska se on kuvaus Ar-Rahmanista ja rakastan resitoida sitä."
Joten Profeetta sanoi: "Kertokaa hänelle, että Allah, Kaikkein korkein, rakastaa häntä."

Näin Al-Bukhari kirjasi tämän hadithin Tawhidin kirjassaan. Myös Muslim ja An-Nasa'i kirjasivat tämän. Salahin kirjassaan Al-Bukhari kirjasi, että Anas sanoi: "Mies ansareista johti ihmisiä rukouksessa Quban masjidissa. Aina kun hän aloitti suuran lausumisen rukouksessa, jota johti heille, hän aloitti lausumalla 'Sano: Hän, Allah on yksi', kunnes oli lausunut koko suuran. Sitten hän lausui toisen suuran sen kanssa (sen jälkeen). Ja hän teki näin joka rakassa.

Joten hänen kumppaninsa puhuivat hänelle tästä sanoen: 'Totisesti, aloitat rukouksen tällä suuralla. Sitten ajattelet, ettei se riitä, ennen kuin lausut toisenkin suuran. Joten sinun pitäisi joko lausua se tai jättää se ja lausua toinen suura sen sijaan.'
Mies vastasi: 'En jätä sitä. Jos haluatte minun jatkavan johtamistanne (rukouksessa), teen näin; ja jos kukaan teistä ei pidä sitä, jätän teidät (ts. lakkaan johtamasta teitä.'
He pitivät häntä parhaana heistä johtamaan rukousta ja he eivät halunneet kenenkään muun kuin hänen johtavan heitä. Joten kun Profeetta tuli, he kertoivat hänelle asiasta ja hän sanoi: 'Oi, se-ja-se! Mikä estää sinua tekemästä sitä, mitä kumppanisi käskevät ja mikä saa sinut pitämään kiinni tämän suuran lausumisesta joka rakassa?'
Hän vastasi: 'Totisesti, rakastan sitä.'
Profeetta sanoi: 'Rakkautesi vie sinut Paratiisiin.

Näin kirjasi Al-Bukhari katkaistulla ketjulla, mutta tavalla, joka viittasi hänen arvostukseensa.

Hadith, jonka mukaan tämä suura on yhtä arvokas kuin kolmasosa Koraania

Al-Bukhari kirjasi Abu Sa`idilta, että mies kuuli toisen miehen lausuvan 'Sano: Hän, Allah on yksi' ja hän toisti sitä uudelleen ja uudelleen. Joten kun aamu tuli, mies meni Profeetalle ja mainitsi siitä hänelle ja hän ikään kuin vähätteli sitä. Profeetta sanoi: "Kautta Hänen, jonka käsissä sieluni on, totisesti se on saman arvoinen kuin kolmannes Koraania.

Abu Dawud ja An-Nasa'i kirjasivat sen myös.
Toisessa hadithissa, jonka Al-Bukhari kirjasi Abu Sa`idilta, olkoon Allah tyytyväinen häneen, Allahin lähettiläs sanoi seuralaisilleen: "Onko joku teistä kykenemätön lausumaan kolmannesta Koraanista yhdessä yössä?"
Tämä oli heistä vaikeaa ja he sanoivat: "Kuka meistä pystyy siihen, oi, Allahin lähettiläs?"
Joten hän vastasi: "Allah on Yksi, As-Samad on kolmasosa Koraania."

Al-Bukhari oli ainoa, joka kirjasi tämän hadithin.