sunnuntai 15. tammikuuta 2023

Kuinka Profeetta Muhammad (rauha hänelle) muutti maailmaa?


Profeetta Muhammad (rauha hänelle) antoi maailmalle lukemisen lahjan

Näin on. Muhammadia (rh) edeltävässä maailmassa lukeminen oli kuninkaallisten perheiden etuoikeus; ylhäisten ja aristokraattien perheiden; ja kirkollisten ja papillisten luokkien.
Muita ei mitenkään kannustettu tai jopa estettiin oppimasta lukemaan ja kirjoittamaan. Joskus heitä rangaistiin siitä. Sellainen maailma oli ennen Profeetta Muhammadia (rh).
Tilanne muuttui täysin hänen jälkeensä. 
Aivan ensimmäinen sana, jonka hän toi Jumalalta Koraanista, oli käsky kaikille, niin miehille kuin naisille - käsky lukea.
"Lue! Iqra", sanoi Koraani maailmalle 600-luvun puolivälissä, eikä maailma enää koskaan palannut entiselleen. Tänä päivänä lukeminen ja kirjoittaminen on arkipäivää rotuun, uskontoon, luokkaan, ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Joten maailmanlaajuinen lukutaidon lahja kaikkiin rotuihin ja luokkiin kuuluville miehille ja naisille on yksi perusteellisimmista tavoista, joilla Profeetta Muhammad (rh) muutti maailmaa.


Naisten vapauttaminen

Muhammad (rh) antoi naisille heidän vapautensa ja arvokkuutensa.
Ennen Muhammadia (rh) naiset olivat kaikkialla orjuutettuja.
Eurooppalaiset pohtivat, oliko naisella sielua. He kutsuivat naisia Paholaisen työkaluiksi ja porteiksi Helvettiin.
He kielsivät naisilta oikeudet periä vanhempiensa tai puolisoidensa omaisuus.
Arabiassa isät hautasivat omat tyttärensä elävältä.

Koraani lopetti kaiken tämän hölynpölyn. Se levitti lakia miesten ja naisten välisestä yhdenvertaisuudesta palkinnoissa ja rangaistuksissa - tämän- ja tuonpuoleisissa. Ja se teki naisista miesten partnereita perintöasioissa.

Näin Profeetta Muhammad (rh) antoi naisille heidän vapautensa ja arvokkuutensa.
Koraanissa, kirjassa, jonka Profeetta Muhammad (rh) toi Jumalalta, ei ole lukua "Arabit", vaikka aavikossa asuvat arabit olivat ensimmäisiä, jotka saivat kuulla Koraania ja se paljastettiin heidän kielellään - arabiaksi.

Eikä Koraanissa liioin ole lukua "Miehet", vaikka koko maailma lauloi ylistystä miehille kaiken aikaa, ja vaikka meidän oma kielemme, viime päiviin asti, läpi 1970-luvun ja jopa 80-luvulle pysyi mieskeskeisenä ja miessukupuolittuneena.

Ja kuitenkin Koraanissa on luku nimeltä Naisten suura - Annisaa' - 1400 vuoden takaa.

Annisaa' tai Naisten suura on Koraanin neljäs luku ja se on myös sen pisimpiä lukuja.
Tämä on loistava ilmestys, jonka Profeetta Muhammad (rh) toi maailmaan naisten asemasta.

Profeetta Muhammad (rauha hänelle) vapautti ihmiskunnan

Ennen Profeetta Muhammadia (rh) ihmiskunta oli kahleissa.

Maailma kuului kuninkaille ja rikkaille. Tavalliset ihmiset olivat heidän omaisuuttaan.
 
Suurinta osaa ihmisistä kutsuttiin maaorjiksi, rupusakiksi, lurjuksiksi, moukiksi ja muiksi sen sellaisiksi. Profeetta Muhammad (rh) vapautti ihmiskunnan ja antoi heille mitä kunnioittavimman nimen, "ihmiset".

Amerikan pitäisi olla oikeutetusti ylpeä siitä, että se käyttää Perustuslaissaan termiä "me ihmiset", joka on kuin suoraan Koraanista.

Kerron kohta, mitä Amrikan perustuslaissa sanotaan. Mutta haluaisin tietää, onko kukaan muslimi tai ei-muslimi, amerikkalainen tai muun maalainen, koskaan miettinyt, miten voimakkaasti nämä sanat ovat 600-luvulla eläneen Profeetta Muhammadin (rh) oppien hengen mukaisia. Perustuslakihan kuuluu näin:

"Me USAn ihmiset, muodostaaksemme täydellisemmän Kansan, toteuttaaksemme Oikeutta, varmistaaksemme kotirauhan, tarjotaksemme yleisen turvan, edistääksemme yleistä hyvinvointia ja turvataksemme vapauden siunaukset itsellemme ja jälkipolvillemme, säädämme ja luomme tämän USA:n Perustuslain."

Tarkistapa vain: Koraanissa käytetään sanaa Annaas, "ihmiset" yli 200 kertaa.Tyranniasta vapauteen

Hallitukset ennen Profeetta Muhammadia (rh) olivat totaalisia monarkioita, diktatuureja ja tyrannioita.

Kaikki oikeudet kuuluivat rikkaille ja vaikutusvaltaisille, eikä tavallisille ihmisille.
Useimmat kuninkaat väittivät omaavansa Jumalan voiman valtaistuimensa takana. Ja useimpien kuninkaiden väitettä johtaa Taivaallisessa oikeudella ei koskaan kyseenalaistettu.

Profeetta Muhammad (rh) laittoi pisteen tällekin hölynpölylle. Hän antoi maailmalle oppitunnin vapaudesta ja ihmisten tasa-arvosta.

"Oi, ihmiset", sanoi Koraani, jonka Profeetta Muhammad (rh) toi kanssaan Jumalalta, luvussa 4, "Naiset". "Pitäkää kunniassa Herraanne, joka on teidät luonut yhdestä hengestä ja hänestä luonut hänen puolisonsa ja näistä molemmista antanut lukuisain miesten ja naisten levitä maailmaan."
Voitko kuvitella vallankumouksellisempaa viestiä ihmisten tasa-arvosta rotuun, luokkaan, sukupuoleen ja muihin mahdollisiin rajoihin katsomatta?

Ja tämä ei tapahtunut eilen tai tänään, vaan 600-luvun puolivälissä!

Kaikki tietävät, minkälainen rotu-, luokka- ja sukupuolisyrjinnän ja erottelun ja sorron maailma se oli. Ja kuitenkin tämä Profeetta Muhammadin (rh) viesti pääsi leviämään maailmaan.

Tämä oli myös taivaallinen suunnitelma, jonka pohjalta Profeetta Muhammad (rh) lähti rakentamaan tasa-arvoisinta yhteiskuntaa, jota on koskaan nähty.

Jos Euroopan orjakauppiaat olisivat tunteneet tämän Profeetta Muhammadin (rh) elämän viestin, he eivät olisi koskaan kääntäneet Jumalan maailmaa ympäri harjoittamalla kauheaa kauppaansa ihmislihalla vuosisatojen ajan. 

Kansalaisten hallinto, kansalaisten hoitamana

Tämä on yksi Profeetta Muhammadin (rh) upeimmista perinnöistä: kansalaisten hallinto, kansalaisten hoitamana!

Nämä kauniit sanat liitetään Abraham Lincolniin, lannistumattomaan kansallisen yhtenäisyyden ja vapauden ja tasa-arvon puolesta taistelijaan. Ja oikeutetusti niin, sillä ne ovat otettu suoraan hänen Gettysburgin puheestaan 

Lincoln aloitti upean puheensa sanomalla:

"...isämme loivat tälle mantereelle vapauden nimissä uuden kansakunnan, joka omistettiin ajatukselle, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi."

Haluan kysyä kaikilta - muslimeilta ja ei-muslimeilta, kansalaisuuteen katsomatta: miten tilanne olisi erilainen, jos nämä sanat olisi kirjoittanut Jumalaa pelkäävä uskovainen muslimi?

Ja miten nämä sanat eivät heijastaisi ja kuvaisi Koraanin ja hadithin sisältöä: hadithin, Profeetta Muhammadin (rh) upeimpia ja ihmeellisimpiä sanoja? 

Olen liian häkeltynyt spekuloidakseni, kuka on ottanut mitä keneltäkin tai miten, mutta luepa itse Koraanista suoraan: 

"Teidän seurakuntanne on ainoa uskovaisten seurakunta, ja Minä olen teidän Herranne, siksi palvelkaa Minua"

Lincoln jatkaa sitten puhettaan: 

"... tämä Jumalan alainen kansakunta kokee uuden vapauden syntymän, ja että kansalaisten hallinto, kansalaisten hoitamana, kansalaisia varten, ei katoa maan päältä."

Näihin sanoihin sisältyy monin tavoin Profeetta Muhammadin (rh) opetusten ydin tässä maailmassa.

Niihin tiivistyy se, miten hän toimi ihmisten kanssa - seuraajiensa, joita hän kutsui seuralaisikseen. 

Armon sanomana Jumalalta kaikille maailmoille, hän sai Jumalalta käskyn sanoa seuraavasti: 

"Olen vain ihminen, kuten tekin, vaikka saankin ilmestyksiä Jumalalta."

Voisiko kukaan tarjota tai osoittaa niin raudanlujaa perustaa tasa-arvoiselle tasavaltalaisuudelle ja demokratialle kuin tämä? 

Ja siten näissä Abraham Lincolnin sanoissa ruumillistuu Profeetta Muhammadin (rh) tapa toimia kansojen ja yhteiskuntien kanssa, samoin kuin ne kuvaavat Profeetta Muhammadin (rh) oikein johdatettujen seuraajien henkeä: Abu Bakrin, Umarin, Uthmanin ja Alin, olkoon Kaikkivaltias Jumala heihin kaikkii tyytyväinen.

Tämän Profeetta Muhammad (rh) siis antoi maailmalle politiikan ja hallituksen saralla.

Ja tämä ylevä ja taivaallinen ihmisten tasa-arvon, rajattoman demokratian, rajattoman samanarvoisuuden ja universaalin tasavaltalaisuuden lausunto, joka matkasi mitä ihmeellisimmässä aika-avaruusjatkumossa ja löysi kaiun Abraham Lincolnin sanoista Gettysburgin taistelukentällä Pennsylvaniassa vuonna 1863. Ei ihme, että kylmät väreet kulkevat pitkin selkäpiitäni aina kun ajan kivenheiton päässä Gettysburgista. 

Taikauskosta rationaalisuuteen

Ennen Profeetta Muhammadia (rh) maailma hautui kaikenlaisessa ja -tyyppisessä taikauskossa. Profeetta Muhammad (rh) lopetti sen kaiken mitä vaikutusvaltaisimmalla, vain muutaman sanan lauseella: "Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala."
"Laa ilaaha Illaa Allah!"

Profeetta Aabraham, Jumala häntä siunatkoon, opetti saman viestin; niin opetti Profeetta Mooses Vanhassa Testamentissa; ja niin opetti Profeetta Jeesus, Marian poika, Uudessa Testamentissa.

Ja sitten Profeetta Muhammad (rh) muutti koko maailman noilla samoilla sanoilla: "Laa ilaaha Illaa Allah!"

Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala!

Ja hän teki maalaisjärjestä ja mutkattomuudesta, ei sokeasta uskosta, tämän uskon perustan: Ei ole muuta jumalaa kuin Jumala!

Lisäksi Profeetta Muhammad (rh) lopetti kaikki uskonnolliset tyranniat, papilliset hierarkiat ja teki jokaisesta miehestä - ja huomaa, jokaisesta naisesta - oman pappinsa, täysin pätevän ja kyvykkään sen vastuun kantamiseksi.

Yksikään vallankumous ihmiskunnan historiassa ei ole ollut perusteellisempi ja vaikutusvaltaisempi kuin se.

Kaikkivaltias Jumala häntä siunatkoon! Sallallahu Alaihi wa Sallam!

© 2012 Syed Husain Pasha