perjantai 3. toukokuuta 2013

Naiset hadith-oppineina


Onislam.netistä. Ei ole ihan koko tekstiä tässä, sellaiset puolet siitä.
http://weheartit.com/entry/59716471/via/Adele95
Naiset hadith-oppineina

Kirjoittanut Muhammad Zubayr Siddiqi
kääntänyt Kattila-Mauri

Naiset ovat historiassa vain harvoin, ainakin ennen moderneja aikoja, näytelleet tärkeää ja aktiivista roolia miesten rinnalla oppineisuudessa. Hadith-tiede muodostaa tässä silmiinpistävän poikkeuksen. Islam, uskontona, joka (toisin kuin kristinusko) kieltäytyy nimeämästä Jumalaa mieheksi ja ei ole koskaan nimennyt miespapistoa eliitiksi palvelemaan välikätenä luotujen ja Luojan välillä, aloitti elämän vakuuttaen, että vaikka miehet ja naiset on varustettu ennemmin toisiaan täydentävillä kuin identtisillä rooleilla, miehillä ei ole mitään ylemmyyttä naisiin nähden, he eivät ole parempia uskovia kuin naiset. Sen seurauksena muslimiyhteisö oli onnellinen uskoessaan miesten ja naisten olevan tasa-arvoisia Jumalan silmissä. Vain tämä voi selittää sen miksi, ainutlaatuisesti klassisten länsimaisten uskontojen keskellä, islam tuotti suuren määrän huomattavia naisoppineita, joiden todistuksista ja käsityksistä islam riippuu.


Islamin varhaisina päivinä päivät

Islamin varhaisista päivistä lähtien naiset ottivat tärkeää osaa hadithin säilyttämisessä ja viljelyssä ja niin jatkui vuosisatoja. Muslimihistorian jokaisessa vaiheessa eli lukuisia korkea-arvoisia naispuolisia hadith-oppineita, joita heidän veljensä (uskossa) kohtelivat kunnioituksella ja arvostuksella. Todella monet naisten välittämät hadithit on löydettävissä elämäkerrallisista sanakirjoista.

Profeetan (rauha hänelle) elinaikana monet naiset eivät vain esiintyneet monien hadithien kehityskulussa, vaan myös välittivät niitä siskoilleen ja velijilleen uskossa. Profeetan kuoleman jälkeen, monia hänen naispuolisia seuralaisiaan, pääosin vaimojaan, pidettiin elintärkeinä tiedon lähteinä ja heitä lähestyttiin muiden seuralaisten neuvoista, joille he auliisti jakoivat rikasta tietämystään Profeetasta.

Nimet Hafsah, Umm Habibah, Maymunah, Umm Salamah ja `Aisha ovat tuttuja jokaiselle hadith-opiskelijalle, varhaisimpina ja parhaimpina välittäjinä. Erityisesti 'Aisha on yksi tärkeimmistä henkilöistä koko hadith-kirjallisuuden historiassa - ei vain siksi, että hän oli yksi varhaisimmista raportojista, joka raportoi hyvin suuren määrän haditheja, vaan myös siksi, että hän oli yksi huolellisimmista välittäjistä. 

 
http://www.123rf.com/


Seuraajien aikakautena

Seuraajien aikakautena naisilla oli tärkeä asema hadith-oppineina. Ibn Sirinin tytär Hafsah,
Umm Ad-Darda' Nuorempi (kuoli vuonna 81 jälkeen hijran / 700 jälkeen ajanlaskun alun) ja
`Amrah bint `Abdur-Rahman ovat vain muutamia tämän ajan tärkeitä naispuolisia hadith-oppineita.
Iyas ibn Mu`awiyah piti Umm Ad-Darda'a tärkeänä hadith-oppineena, ja selvästi parempana kuin ketään muuta sen ajan hadith-oppinutta, edes sellaisia ylistettyjä hadith-mestareita kuin Al-Hasan Al-Basria ja Ibn Sirinia.
`Amrahia pidettiin loistavana asiantuntijana 'Aishan kertomissa perimätiedoissa. Kalifi `Umar ibn `Abdul-`Aziz määräsi hänen oppilaansa Abu Bakr ibn Hazmin, Medinan juhlitun tuomarin, kirjoittamaan ylös kaikki hadithit, jotka tiesi opettajansa 'Amrahin auktoriteetilla.

Heidän jälkeensä `Abidah Al-Madaniyyah, `Abdah bint Bishr, Umm `Umar Ath-Thaqafiyyah, Ali ibn `Abdullah ibn `Abbas lapsenlapsi Zaynab, Nafisah bint Al-Hasan ibn Ziyad, Khadijah Umm Muhammad, `Abdah bint `Abdur-Rahman ja monet muut naiset loistivat julkisisissa hadith-luennoissaan. Nämä hurskaat naiset tulivat erilaisimmista taustoista, osoittaen, että luokka tai sukupuoli eivät estä nousemasta islamin oppineisuuden riveihin. Esimerkiksi `Abidah, joka aloitti elämänsä Muhammad ibn Yazidin omistamana orjana, oppi suuren määrän haditheja opettajilta Medinassa. Hänen isäntänsä antoi hänet Habib Dahhunille, mahtavalle hadith-oppineelle Espanjaan, kun isäntä vieraili Jerusalemin pyhässä kaupungissa matkallaan Hajj'lle (pyhiinvaellukselle Mekkaaan). Dahhun oli niin vaikuttunut `Abidahin oppimisesta, että vapautti tämän, otti vaimokseen ja toi Andalusiaan. On sanottu, että `Abidah kertoi 10 000 hadithia medinalaisten opettajiensa auktoriteetilla.

Zaynab bint Sulayman (kuoli 142 jälkeen hijran / 759 jälkeen ajanlaskun alun) oli prinsessa syntyessään. Hänen isänsä serkku oli As-Saffah, Abbasiittien dynastian perustaja ja oli ollut Basrahin, Omanin ja Bahrainin kuvernööri Al-Mansurin kalifaatin aikana. Zaynab, joka sai hyvän koulutuksen, saavutti hadithin mestaruuden, saavutti mainetta yhtenä aikansa parhaimmista hadith-oppineista ja monet tärkeät miehet kuuluivat hänen oppilaisiisiinsa. 

Hadithien kokoaminen

Tämä naisten kumppaanuus miesten kanssa Profeetan perimätiedon viljelyssä jatkui aikakaudelle, jona suuret hadith-kokoelmat koottiin. Tekstien tarkastelu paljastaa, että kaikki tärkeät hadith-kerääjät varhaisina aikakausina saivat monia haditheja naisopettajilta: kaikki suuret kokoelmat antavat monien naisten nimiä välittöminä kertojina. Ja kun nämä työt oli koottu, naisoppineet itse hallitsivat ne ja pitivät oppitunteja suurille luokille, joiden oppilaille he antoivat oman ijazahinsa (lupa välittää haditheja tai hadith-kirjoja).
4. vuosissadalta löydämme Fatimah bint `Abdur-Rahmanin (kuoli 312 hijran jälkeen / 924 jälkeen ajanlaskun alun), joka tunnettiin nimellä As-Sufiyyah, ksoka hän oli niin hurskas; Fatimahin, Abu Dawudin tyttären;  Amat Al-Wahidin (kuoli 377 hijran jälkeen / 987 jälkeen ajanlaskun alun), loistavan juristin Al-Muhamilin tyttären; Umm Al-Fath Amat As-Salamin (kuoli 390 hijran jälkeen / 999 jälkeen ajanlaskun alun), tuomari
Abu Bakr Ahmadin (k. 350 hijran jälkeen / 961 jälkeen ajanlaskun alun) tyttären; Jumu`ah bint Ahmadin ja monia muita naisia, joiden oppitunneille osallistui aina kunnioittavaa yleisöä. 

Islamilainen traditio naisten hadith-oppineisuudesta jatkui viidennelle ja kuudennelle Hijran jälkeiselle vuosisadalle. Fatimah bint Al-Hasan ibn `Ali ibn Ad-Daqqaq Al-Qushayria juhlittiin paitsi hurskautensa takia ja siksi, että hän oli mestari kalligrafiassa, myös siksi, että hän oli niin tietävä hadithissa ja tunsi niiden kertojaketjut. Vielä pätevämpi oli Karimah Al-Marwaziyyah (k. 563 hijran jälkeen / 1070 jälkeen ajanlaskun alun), jota pidettiin aikana parhaana auktoriteettina Sahih Al-Bukharissa.
Shahdah oli kuuluisa kalligrafian tekijä ja hyvämaineinen oppinut; elämäkerturit kuvaavat häntä "kalligraferiksi, loistavaksi asiantuntijaksi hadithisssa ja naissukupuolen ylpeydeksi".  


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti