lauantai 4. elokuuta 2012

Hindulaisuus

Tekstit on suomennettu sivustolta Islam and Hinduism. On vähän kömpelöä käännöstä - osa noista lauseista oli englanniksikin monimutkaisia. Mutta varmaan pointti tulee kuitenkin esillle.


HINDULAISUUDEN JUMALAKÄSITYS


Jos kysyt joltain maallikolta, joka on hindu, kuinka moneen jumalaan hän uskoo, joku saattaa vastata 3, joku 33, jotkut sanovat 1000, jne. Mutta jos kysyt tätä oppineelta hindulta, joka tuntee hyvin hindulaisuuden kirjoitukset, hän vastaa, että hindut itseasiassa uskovat ja palvelevat vain yhtä Jumalaa.

ERO ISLAMIN JA HINDUISMIN JUMALAKÄSITYKSESSÄ
(Kaikki on Jumalan - Kaikki on Jumalaa)

Pääasiallinen ero hindun ja muslimin välillä on, että kun tavallinen hindu uskoo panteismiin, eli että "kaikki on Jumalaa, puu on Jumala, aurinko on Jumala, kuu on Jumala, käärme on Jumala, apina on Jumala, ihminen on Jumala", kaikki muslimit uskvoat, että "kaikki on Jumalan, kaikki kuuluu Jumalalle".


Muslimit uskovat, että kaikki on Jumalan. JUMALA ja heittomerkki N. Kaikki kuuluu yhdelle ja ainutlaatuiselle Jumalalle. Puu kuuluu Jumalalle, aurinko kuuluu Jumalalle... (no joo, pointti varmaan tuli selville)

Niinpä suurin ero hindujen ja muslimien välillä on heittomerkki N. Hindut sanovat, että "kaikki on Jumala", muslimit sanovat "kaikki on Jumalan". Jos voimme ratkaista tämän eron heittomerkki N:n kanssa, muslimit ja hindut voivat yhdistyä.

Koraani sanoo:
"Te Pyhän kirjan omistajat, tulkaa yhteisymmärrykseen meidän kanssamme"
Mikä on se yhteisymmärrys? Se on se, että emme palvele muuta jumalaa kuin Jumalaa.

Upanishads:

Yksi hindujen pyhistä kirjoituksista on Upanishads. Siinä kerrotaan Jumalasta:

"Hänellä ei ole vanhempia, eikä Herraa."
(lähde: Sacred books of the East volume 15, the Upanishads, osa 2, sivu 263)

"Ei ole ketään hänen kaltaistaan."
(Sacred books of the East Volume 15, the Upanishads osa 2, sivu 253)

"Häntä ei voi nähdä, kukaan ei näe häntä silmillä."
(Sacred books of the East Volume 15, the Upanishad osa, sivu 253)

Bhagwad Geeta:

Suosituin hindujen pyhistä kirjoituksista on Bhagwad Geeta. Siellä lukee:

"Ne, joiden älyn on varastanut materiaaliset himot, palvovat epäjumalia" (ne, jotka ovat hyvin kiintyneitä rahaan ja tavaraan, palvovat epäjumalia)
(Bhagwad Geeta 7:20)

Bhagavad Gitassa sanotaan:
"Hän joka tuntee Minut syntymättömänä, jolla ei ole alkua, kaikkien maailmojen Ylimpänä Herrana..."  
(Bhagwad Geeta 10:3)

Hindukirjoituksista pyhimpiä ovat Vedakirjat. Niitä on pääsääntöisesti neljä: Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved, ja Atharva Veda.

Yajurveda:

"Hänestä ei ole kuvaa" ja vähän sen jälkeen "Hän on syntymätön, hän ansaitsee palvontamme"
(Yajurveda 32:3)

"Hän on ruumiiton ja puhdas"
(Yajurveda 40:8)

"He kulkevat pimeyteen, jotka palvovat luonnollisia asioita"

(kuten tulta, vettä, ilmaa...)
(Yajurveda 40:9)

"Ne hukkuvat syvemmälle pimeyteen, jotka palvovat luotuja asioita"
(kuten pöytää, tuolia, idoleita jne.)
(Yajurveda Samhita by Ralph T. H. Griffith sivu 538)

Atharva Veda:

"Totisesti Jumala on suuri."

Rigveda:

"Saget (oppineet papit) kutsuvat yhtä Jumalaa monilla eri nimillä."
(Rigveda 1:164:46)

"Totuus on yksi, Jumala on yksi, saget kutsuvat sitä lukuisilla nimillä."
(Rigveda, kirja 10, hymni 114, jae 5)

"Älä palvo ketään muuta kuin Häntä, Yhtä Taivaallista, ylistä vain Häntä."
(Rigveda 8:1:1)

"Totisesti Taivaallisen Luojan loisto on mahtava."
(Rigveda 5:81:1)
"Ylistä Häntä, joka on verraton ja ainoa."
(Rigveda 6:45:16)

Hinduvedantan The Brahma Sutra:

"On vain yksi Jumala, ei toista, ei yhtään, ei yhtään, ei pientäkään hiukkasta."

__________________________________________________

Islamin Jumala-käsitys tulee esiin Al Ikhlasin suurasta (nro 112):
Sano: »Hän, Jumala on yksi,
ainoa Jumala, kaikkivaltias. 
Hän ei ole (toista) synnyttänyt
eikä ole (toisesta) syntynyt. 
Ketään ei ole Hänen vertaistaan.»

Hindujen kirjoituksissa Jumalaa kuvataan näin, kuten yllä on tullut ilmi:

"Hän on ainoa, ei ole toista"
(Chandogya Upanishad 6:2:1)


"Hän joka tuntee Minut syntymättömänä, jolla ei ole alkua, kaikkien maailmojen Ylimpänä Herrana..."  
(Bhagwad Geeta 10:3)

"Hänellä ei ole vanhempia, eikä Herraa."
(Shwetashvatara Upanishad 6:9)

"Ei ole ketään hänen kaltaistaan."
(Shwetashvatara Upanishad 4:19 & Yajurveda 32:3)

"On vain yksi Jumala, ei toista, ei yhtään, ei yhtään, ei pientäkään hiukkasta."
(Hinduvedantan The Brahma Sutra)
__________________________________________________

Sana "Allah" on mainittu näissä hindujen kirjoituksissa:
Rigveda-kirja 2, hymni 1, jae 11
Rigveda-kirja 3, hymni 30, jae 10
Rigveda-kirja 9, hymni 67, jae 30
(Atharva Veda 20:58:3)

 
__________________________________________________

Profeetta Muhammed (Rauha Hänen yllään) Hindu-kirjoituksissa:

Muhammed ennustettu Bhavishya Puranassa

Bhavishya Purana, Prati Sarag Parv III Khand 3 Adhay 3 Shloka 5-8 menee näin:
"Malecha (vieraan maan asukki, joka puhuu vierasta kieltä) hengelllinen opettaja tulee ilmestymään seuralaistensa kanssa. Hänen nimensä on Mohammad. Raja (Bhoj) annettuaan tämän Maha Dev arabin (enkelimäisen luonteen) kylpeä Panchgavya ja Ganga-vedessä (niin että hän puhdistuu kaikista synneistä), tajosi hänelle lahja tämän vilpittömästä hurskaudesta ja osoitit hänelle kunnioitusta sanomalla, "Kunnioitan sinua. Oi sinä! Ihmiskunnan ylpeys, Arabian asukki, sinä olet kerännyt mahtavan joukon tappaaksesi Paholaisen ja sinua on suojeltu malecha-vastustajilta."

Ennustuksessa sanotaan:
- Profeetan nimi tulee olemaan Mohammad
- Hän kuuluu Arabiaan. Sanskriitin kielinen sana "Marusthal" tarkoittaa hiekkaista polkua tai aavikkoa.
- Häntä kutsutaan termillä "ihmiskunnan ylpeys" (Parbatis nath). Koraanissa sanotaan "
ja totisesti on siveellinen mielenlaatusi jalo" (68:4) ja "Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva" (33:21).  
- Tekstissä on mainittu Profeetan seuraajat, Sahabah. Muilla profeetoilla ei ole ollut niin paljon seuraajia kuin Muhammedilla (saws). 

- Hän tulee tappaamaan Paholaisen, lakkauttamaan epäjumalien palvomisen. 
- Profeettaa tullaan suojelemaan hänen vihollisiltaan.

Profeetta ei fyysisesti kylpenyt Panchgavyassa ja Gangesin vessä. Siitä alkaen, kun Gangesin vettä on pidetty pyhänä, siellä kylpeyminen on idiomi, joka tarkoittaa syntien pesemistä pois tai immuuniutta synneille. Tämä ennustus vihjaa, että Profeetta Muhammed (rauha Hänen yllään) oli synnitön.
[--kääntäjän huomautus: kysymykseen siitä, oliko Muhammed synnitön vai ei, vastaus selitetään Sakinan blogissa--]

Muhammed ennustettu Bhavishya Puranassa

Bhavishya Purana, Pratisarag Parv III Khand 3 Adhay 3 Shloka 10-27 Maharishi Vyas menee näin:

"Malecha on pilannut arabien tunnetun maan. Arya Dharmaa ei löydy maasta. Ennen sinne myös ilmaantui harhaajohdettu piru, jonka surmasin; hän on nyt taas ilmaantunut sinne, hänet on lähettänyt voimakas vihollinen. Näyttääkseen oikean tien näille ja ohjatakseen heitä,
hyvin tunnettu Muhammed (rauha hänen yllään) on kiireinen tuodessaan Pishachasia oikealle puolella. Oi Raja, sinun ei pidä mennä typerän Pishachasin maahan, sinä puhdistut minun ystävällisyydelläni missä oletkin. Yöllä hän, enkelin luontoinen ovela mies, Pishachan hahmossa, sanoi Raja Bhoj'lle: "Oi Raja! Sinun Arya Dharmasi on tehty hallitsemaan kaikkia uskontoja, mutta Ishwar Parmatman käskyjen mukaan, minun pitää vahvistaa lihansyöjien vahvaa uskoa [viittaus siihen, että hinduthan ovat kasvissyöjiä]. Minun seuraajani tulevat olemaan miehiä, ympärileikattuja, ilman häntää (hiuksissa), parrakkaita, luovat vallankumousta julistamalla Aadhania (rukouskutsua), ja he tulevat syömään kaikkea sallittua. Hän tulee syömään kaikkia eläimiä paiti sikaa. He eivät etsi puhdistusta pyhistä pensaista, vaan he puhdistuvat kamppailun myötä. Heidän taistelussaan uskonnottomissa kansoissa, heidät tullaan tuntemaan musulmaaneina [musulmaani=vanhanaikainen sana, tarkoittaa muslimia]. Minusta on tuleva tämän uskonnon perustaja lihaa syövissä kansoissa."

Ennustuksessa sanotaan:
- pahantekijät ovat korruptoineet Arabimaan
- Arya Dharmaa ei löydy siitä maasta
- Intian Rajan ei pidä mennä Arabimaahan, koska hänen puhdistumisensa tapahtuu Intiassa sen jälkeen kun musulmaanit ovat tulleet Intiaan.
- Profeetan seuraaja tulevat olemaan ympärileikattuja, heillä ei ole "häntää päässä", heillä on parrat ja he tulevat tekemään suuren vallankumouksen.
- He tulivat julistamaan Aadhania - muslimien rukouskutsua.
- He tulevat syömään laillisia, sallittuja asioita, eläimiä, mutta eivät sikaa. Koraanin ruokasäännöt 2:173, 5:3, 6:145 ja 16:115.
- Profeetan tuleminen todistaa oikeaksi monoteismin, yksijumalaisuuden, ja johdattaa oikealle polulle harhaan joutuneita ihmisiä.
- Heitä tullaan kutsumaan musulmaaneiksi (vaikka sanaa "musulmaani" ei käytetä kovin usein, se on jopa ihan oikea sana).
- He eivät puhdistu ruoholla, kuten hindut, vaan kuvainnollisilla miekoilla; he tulevat taistelemaan epäuskoa vastaan. 
- He tulevat olemaan lihansyöjiä. Koraani vahvistaa kasvissyöjä eläimien syömisen, 5:1, ja 23:21.


Bhavishya Purana, Parv - III Khand 1 Adhay 3 Shloka 21-23 menee näin:

"Korruptiota ja sortoa on seitsemässä Kashin pyhässä kaupungissa, jne. Rakshasit, Shaborit, Bhilit ja muut typerykset ovat asuttaneet Intian. Malechhasin maassa, Malechha dharman (islamin) seuraajat ovat viisaita ja rohkeita ihmisiä. Musulmaaneissa on kaikki hyvät ominaisuudet ja kaiken sorttiset paheet ovat kasautuneet Aryasin maahan. Islam tuele valloittamaan Intian ja sen saaret. Tietäen nämä faktat, O Mumi, ylistä Herrasi nimeä." 

Koraani vahvistaa: 
Juuri Hän on lähettänyt sanansa julistajan ja tämän mukana johdatuksensa sekä totuuden uskonnon, asettaakseen sen jok'ainoan muun uskonnon yli, vaikka se Jumalattomia närkästyttää. (9:33 ja samaa sanoo 61:9)
Ja niin, Jumala on pätevä todistaja. (48:28)

Muhammed ennustettu Atharvavedassa

Atharvaveda kirjassa 20, hymnissä 127, jotkin suktasit (luvut, kappaleet, kuten Koraanissa suurat) tunnetaan nimellä Kuntap Sukta. Kuntap tarkoittaa murheiden ja hankaluuksien kuluttajaa (sellaista, joka vie pois murheita ja hankaluuksia). Näin ollen se tarkoittaa rauhaa ja turvallisuutta, ja arabiaksi käännettyinä nuo sanat ovat islam.

Kuntap tarkoittaa myös vatsan/vatsaontelon rauhasia. Näitä mantroja kutsutaan kuntapeiksi todennäköisesti, koska niiden oikea merkitys oli piilossa ja paljastettiin vasta myöhemmin. Niiden piilotettu merkitys on yhdistetty myös napaan tai maailman keskipisteeseen. Mekkaa kutsutaan nimellä Ummul Qur’a, kaupunkien äiti tai Maan napa. Monissa paljastetuissa kirjoissa se oli ensimmäisen Taivaallisen palvonnan talo, jossa Kaikkivaltias Jumala antoi hengellistä ravintoa maailmalle.
Koraanissa sanotaan:
Siellä on ilmeisiä tunnusmerkkejä: Aabrahamin rukouspaikka; ja se, joka astuu sinne, on varmassa turvassa. Ja pyhiinvaellus tähän huoneeseen on ihmisten velvollisuus Jumalaa kohtaan, jokaisen, ken suinkin voi matkan tehdä. Mutta jos joku käy uskottomaksi, niin katso, Jumala tulee toimeen vaikkapa ilman koko maailmaa.(3:96)
Aabrahamin rukouspaikkahan tarkoittaa Mekkaa
Näin ollen Kuntap on siis Mekassa.
Useat ihmiset ovat kääntäneet Kuntap Suktaseja, kuten M. Bloomfield, Prof. Ralph Griffith, Pandit Rajaram, Pandit Khem Karan, jne.

The main points mentioned in the Kuntap Suktas i.e. in Atharvaveda book 20 Hymn 127 verses 1-13 are:

Mantra 1: Hän Narashansah tai ylistetty (Muhammad). Hän on Kaurama: hän on rauhan prinssi tai muuttaja, joka on turvassa, vaikka hänellä on vastassaan 60 090 vihollista.

Mantra 2: Hänellä on kamelilla ratsastava Rishi, jonka sotavaunut koskettavat Taivasta.

Mantra 3: Hän on Mamah Rishi, jolle on annettu tuhat kultaista kolikkoa, kymmenen chapletia (kaulakorua), kolmetuhatta hyvää ratsua ja kymmenen tuhatta lehmää.


Mantra 4: Vachyesv rebh. "Oi! sinä joka ylistät"

1. Sanskritin kielinen sana Narashansah tarkoittaa "ylistettyä", joka on kirjaimellinen käännös arabiankielisestä sanasta Muhammad.
Sanskritin kielinen sana Kaurama tarkoittaa sellaista, joka "levittää ja kannattaa rauhaa". Pyhä Profeetta oli "rauhan prinssi" ja hän saarnasi ihmisten tasa-arvoa ja universaalia veljeyttä. Kaurama tarkoittaa myös emigranttia eli (maahan)muuttajaa. Profeetta siirtyi Mekasta Medinaan ja oli siten emigrantti.

2. Häntä suojellaan 60 090 vihollisesta; se oli Mekan asukasluku. Profeetta ratsastaisi kamelilla. Tämä osoittaa selvästä, ettei se voi olla Intian Rishi, sillä Brahmanilta oli kiellettyä ratsastaa kamelilla (kielto löytyy teoksesta Sacred Books of the East, volume 25, Laws of Manu, sivu 472). Manu Smirtin mukaan, luku 11, jae 202, "Brahmanin on kiellettyä ratsastaa kamelilla tai aasilla tai kylpeä alasti."

3.a  Tässä mantrassa sanotaan, että Rishin nimi on Mamah. Kenenkään Intian rishin tai kenenkään toisen profeetan nimenä ei ollut "Mamah", joka tulee sanasta Mah, joka tarkoittaa "arvostaa paljon", "ihailla syvästi", tms.
Jotkin sanskrit-kirjat antavat Profeetan nimeksi "Mohammed", mutta sanskritin kieliopin mukaan tätä sanaa voidaan käyttää myös pahaan sävyyn. Eli se ei sovi arabian kieliseen sanaan (arabiankielessä sanalla ei voi olla negatiivista merkistystä). Actually shas the same meaning and somewhat similar pronunciation as the word Muhammad (pbuh) [--en tiedä, mikä on shas--]

b. Hänelle annetaan 100 kultakolikkoa, mikä viittaa uskoviin ja Profeetan varhaisiin seuralaisiin hänen myrskyisänä aikanaan Mekassa. Myöhemmin vainon seurauksena he muuttivat Mekasta Abysiniaan. Myöhemmin, kun Profeetta muutti Medinaan, kaikki heistä tulivat hänen kanssaan Medinaan.

c.  10 kaulakorua olivat Pyhän Profeetan (rauha hänelle) 10 parasta seuralaista, jotka tunnettiin Ashra-Mubbashshira (10, jotka saavat hyviä uutisia). Heille povattiin tässä maailmassa pelastusta, toisin sanoen Profeetta kertoi heille, että he pääsevät Taivaaseen.
He olivat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdur Rahman Ibn Auf, Saad bin Abi Waqqas, Saad bin Zaid and Abu Ubaidah (olkoon Allah tyytyväinen heihin).

d.  Sanskritin kielinen sana "Go" tulee sanasta "Gaw", joka tarkoittaa "mennä sotaan". Go tarkoittaa myös lehmää, ja on niin sodan kuin rauhankin symboli. 10 000 lehmää viittaavaat 10 000 seuralaisueen, jotka tulivat Profeetan (rauha hänen yllään) mukaan, kun tämä saapui Mekkaan, kun muslimit olivat valloittaneet Mekan, mikä oli ainutlaatuinen voitto koko ihmiskunnan historiassa, sillä siinä taistelussa kenenkään verta ei vuodatettu. 10 000 seuralaista olivat hurskaita ja lempeitä kuin lehmät, ja olivat samalla vahvoja ja hurjapäisiä, ja heitä kuvataan Koraanissa Suura Fatahissa näin:
Muhammed on Jumalan sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan, ovat järkähtämättömiä uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. (48:29)

4.  Tässä mantrassa Profeetta kutsutaan nimellä Rebh. Rebh tarkoittaa ylistettyä. Ja ylistetty taas on arabiaksi "Ahmad", joka on Pyhän Profeetan toinen nimi.

__________________________________________________________

Alliesin taistelua kuvaillaan Vedassa.

Se mainitaan Atharvaveda-kirjassa XX Hymni 21 jae 6,
"Totuuden Herra! Nämä vapauttajat juovat urheuden saavutuksia ja inspiroivat laulut ilahduttavat heitä sinua taistelukentillä. When thou renders vanquished without fight the ten thousand opponents of the praying one, the adoring one - en nyt saa tuosta lauseesta mitään tolkkua

Tämä Veda-kirjan ennustus kuvaa hyvin tunnettua Ahzabin taistelua tai Alliesin taistelua, joka käytiin Profeetta Muhammedin aikana. Profeetta oli voittoisa, ilman, että syntyi varsinaista konfliktia, mikä mainitaan Koraanissa suura Ahzabissa:
Kun uskovaiset näkivät liittoutuneet, he sanoivat: »Nyt tapahtuu se, mitä Jumala ja hänen sananjulistajansa meille ennustivat; Jumala ja Hänen sananjulistajansa ovat puhuneet totta.» Ja tämä vain vahvisti heidän uskoaan ja kuuliaisuuttaan. (33:22)
- Sanskritin kielen sana "karo" tuossa mantrassa tarkoittaa "rukoilevaa". Arabiaksi "rukoileva" on Ahmad, joka oli Muhammedin (rauha hänelle) toinen nimi.
- Mantrassa mainitut 10 000 vastustajaa olivat Profeetan vihollisia, kun taas muslimeja oli vain 3000.
- Mantran viimeiset sanat, "aprati ni bashayah" tarkoittavat, että voitto annettiin vihollisille ilman varsinaista taistelua.

Vihollisten voitto Mekan valloituksessa Atharvaveda-kirjassa 20 Hymnissä 21, jakeessa 9:

"Sinä/te, Oi Indra, olette kukistaneet 20 kuningasta ja 60 099 miestä sotavaunun pyörällä, joka tuli taistelemaan ylistetty tai nimekäs (Muhammed) orpo."
("You have O Indra, overthrown 20 kings and 60,099 men with an outstripping Chariot wheel who came to fight the praised one or far famed (Muhammad) orphan.")

- Mekan väkiluku oli Muhammedin saapuessa sinne melkein 60 000.
- Mekassa oli useita klaaneja, joista kullakin oli oma johtajansa. Yhteensä siellä oli noin 20 johtajaa, jotka johtivat Mekan väestöä.
- "Abandhu" tarkoittaa avutonta miestä, joka oli nimekäs ja "ylistetty". Muhammed (rauha hänelle) voitti vihollisensa Jumalan avulla.

Muhammed ennustettu Rigvedassa

Rigveda-kirjassa 1, hymnissä 53, jakeessa 9, on myös samankaltainen ennustus. Siinä käytetään sanskritin kielistä sanaa "sushrama", joka tarkoittaa ylistämisen arvoista tai oikein ylistettyä. Ja arabiaksi "sushrama" taas on "Muhammed".Muhammed ennustettu Samvedassa


Profeetta on ennustettu myös Samveda-kirjassa 2, hymnissä 6, jakeessa 8:"Ahmed sai Jumalaltaan tietää ikuisesta laista. Minä sain valoa häneltä aivan kuin auringosta." 

Ennustuksesta selviää, että:
- Profeetan nimi on Ahmed, sillä Ahmed on arabialainen nimi. Monet kääntäjät väärinymmärtävät, että se olisi "Ahm at hi" ja kääntävät mantran "Minä yksin olen saanut todellisen viisauden isältäni."
- Profeetalle annettiin ikuinen laki - sharia.
- Profeetta Muhammedin sharia valaisi/sivisti Rishin. Koraani sanoo:
Sinutkin Me lähetimme kaikkien ihmisten tykö vain hyvän sanoman julistajana ja varoittajana, mutta sitä ei enin osa heistä ymmärrä. (34:28)


Lopuksi laulu Lamb of God, ei muslimilta, eikä hindulta


1 kommentti:

  1. Mitä sanot näistä: http://www.youtube.com/watch?v=O0vnEruiMo4 ja http://www.youtube.com/watch?v=8XAPapLR8kw

    Minua ainakin rupesi pelottamaan.

    VastaaPoista