maanantai 24. joulukuuta 2012

Jos on vain yksi Jumala, miksi on niin paljon uskontoja?

Jos on vain yksi Jumala, miksi on niin paljon uskontoja? 

Kaikki uskonnot ovat lähtöisin Allahista ja sitten ihmiset ovat alkaneet ottamaan pois asioita niiden opetuksista tai lisäilemään sinne asioita kontrolloidakseen toisiaan.

Nykyään ei uskottomilla ole toivoa turmella teidän uskontoanne, joten älkää heitä pelätkö, pelätkää Minua! Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islaamin teidän uskonnoksenne.
5:3

Allah ei pakota ketään alistumaan Hänelle. Hän on selkesti tuonut esiin polun ja kaksi tietä (Taivaaseen tai Helvettiin). Ihminen on aina vapaa tekemään oman valintansa.

Uskonnossa ei ole mitään pakkoa, oikea tie on selvästi erotettu harhateistä, ja se, joka hylkää saatanan ja uskoo Jumalaan, hän pitää kiinni mitä lujimmasta kädensijasta, joka ei murru. Jumalahan on kuuleva, tietävä.
Jumala on niiden suojelija, jotka uskovat; Hän johtaa heidät pimeydestä valoon. Mutta uskottomien suojelijoita ovat pahat henget; he vetävät heidät valosta pimeyteen. Heistä tulee Tulen asukkaita ja he pysyvät siinä iankaikkisesti. 
2: 256-257

Islamin polussa ei ole pakkoa. Se, joka päättää palvoa Allahia asettamatta mitään Hänen rinnalleen, omistatua Hänelle ja totella Hänen käskyjään niin paljon kuin voi, pitää kiinni kädensijasta, joka ei koskaan katkea. Se, joka kieltää Jumalan ja päättää palvoa jotain muuta tai olla palvomatta mitään, hänelle on varattu hirvein mahdollinen rangaistus (Helvetti). 

Ihmiset alkoivat hajaantua eri ryhmiin kiellettyään totuuden ja Herransa lähettämät selkeät todisteet.

Ja ne, joille Kirjoitus oli annettu, jakaantuivat lahkokuntiin vasta, kun selvä todistus oli tullut heidän osakseen, eikä heille annettu muuta käskyä kuin palvella Jumalaa, olla kuuliaisia yksin Hänelle, vilpittöminä suorittaa rukoukset ja uhrata säädetyt almut, sillä tämä on oikea usko. 
98:4-5

Allah varoittaa muslimeja, etteivät he lankeaisi samaan ansaan kuin ennen heitä eläneet ihmiset, jotka kiistelivät toistensa kanssa ja erosivat omiksi uskonnollisiksi ryhmikseen: 

Älkää te olko niiden kaltaisia, jotka saatuaan selvät todistukset erottautuivat toisistaan ja riitelivät toistensa kanssa. Sellaisia odottaa kauhea rangaistus sinä (Ylösnousemuksen) päivänä, jolloin toisten kasvot kirkastuvat ja toisten mustuvat (synkkenevät) ja niille, joiden kasvot synkkenevät, sanotaan: »Ettekö te ole niitä, jotka tulitte uskottomiksi oltuanne uskossa? Niin, maistakaa nyt rangaistusta luopumisenne tähden!» 
3:104-105

Ihmiset valehtelivat ilmestyksistä, muuttivat kirjoituksia ja pahoinpitelivät ja surmasivat Allahin lähettämiä profeettoja. 
Katso, heidän joukossaan on sellaisia, jotka puhuessaan vääristelevät Pyhää kirjaa, jotta te luulisitte Pyhän kirjan sanoiksi sellaistakin, mikä siihen ei sisälly; he sanovat: »Se tulee Jumalalta», vaikka se ei tule Jumalalta, ja vedoten Jumalaan he valehtelevat vastoin parempaa tietoaan.
Ei voi ihminen, jolle Jumala on antanut Pyhän kirjan, viisauden ja profeetantehtävän, sanoa ihmisille: »Olkaa minun palvelijoitani samalla tavalla, kuin olette Jumalan palvelijoita». Ei, vaan (hän sanoo:) »Olkaa Jumalan palvelijoita, koska tunnette Pyhän kirjan ja tutkitte sitä.» 
3:77-78

Allahin profeetat olivat ihmisiä, jotka pyysivät ihmisiä palvomaan yksin Allahia, yhtä Jumalaa. He eivät koskaan pyytäneet ihmisiä palvomaan heitä tai mitään muutakaan. Allah sanoo Koraanissa: 
Eikä hän käske teitä ottamaan enkeleitä tai profeettoja herroiksenne. Kehoittaisiko hän teitä väärään uskoon, senjälkeen kuin olette tulleet Jumalan tahdon alaisiksi (muslimeiksi)? 
3:79

Ihmisten tekemät uskonnot ovat iljetys, eikä Jumala tule niitä koskaan hyväksymään. 

Jotakin muuta Jumalan uskontoako he vielä etsisivät, vaikka kaikki taivaassa ja maan päällä ovat Hänelle alamaisia tahtoen tai tahtomattaan, ja Hänen luokseen on heidän palattava? 
3:82

Allah hyväksyy vain aidon alistumisen, tottelemisen ja puhtauden ja rauhan Hänen käskyissään.

Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islaamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon. 
3:85

Usko Allahiin ja Hänen käskyjensä seuraaminen on ollut kaikkien monoteismin profeettojen viesti.

Lähde: http://www.godallah.com/why_many_religions.php
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti