perjantai 28. joulukuuta 2012

Koraani 4:34 ja vaimon lyöminen

Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan, ja myöskin niiden suoritusten tähden, joita miesten on omaisuudestaan naisten hyväksi tehtävä. Hyveelliset naiset ovat alistuvaisia ja vaalivat huolellisesti, kätkössä, kaikkea sitä, minkä Jumala on kätköön tarkoittanut. Mitä niihin tulee, joiden puolelta kohtaatte uppiniskaisuutta, niin suostutelkaa heitä, erottakaa heidät vuoteestanne ja kurittakaa heitä, mutta jos he silloin tottelevat teitä, niin älkää etsikö riitaa heidän kanssaan. Katso, Jumala on ylevä ja suuri. 
4:34

Joissain käännöksissä, kuten Hämeen-Anttilan, on "kurittakaa" termin kohdalla käytetty ilmaisua "lyökää".

Ar-rejalu qawwa muna 'alan-nisa'a bima fadhdhallahu ba'dhahum 'ala bi'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-saliHatu qaintat HafaTHatul-lilghaybi bimaa HafiTHal-lahu, wal-lati takhafuna nushuza hunna fa'iTHuu hunna wa hjuruu hunna fiil-lmadha ji'i wadhribu hunna. Fa'in aTa'nakum flaa tabghuu 'alayhinna sabiilan. Innal-laha kaana 'aliyaan kabiira(n).

Yksi selitys (tafsir), jonka oppineet ovat antaneet tälle jakeelle:
"Miehet ovat naisten elättäjiä ja Jumala antaa joillekin enemmän kuin toisille, ja koska he käyttävät omaisuuttaan (elättääkseen heitä). Joten naiset, jotka ovat hyveellisiä ja tottelevaisia Jumalalle ja suojelevat piilotettua, kuten Jumala on sitä suojellut. Naiset, jotka ovat nurjamielisiä käytökseltään, puhu heille suostuttelevasti, jätä heidät yksin vuoteeseen ja naputa heitä (kuten lääkäri naputtaisi potilasta - kevyesti), jos he myöntyvät sinulle, älä etsi tekosyytä syytelläksesi heitä. Totisesti Jumala on ylevä ja suuri."

Sanojen merkitys
Kolme sanaa, jotka ovat alkuperäisessä tekstissä fa'izu, wahjaru ja wadribu, on käännetty tässä "suostutelkaa heitä", "erottakaa heidät (vuoteestanne" - fi'l-madage'), ja naputa kevyesti ("kurittakaa heitä").

Fa'izu (suostutteleva puhe, varoittava moittiminen)
Fa'izu tarkoittaa, että ensimmäiseksi asia pitäisi tehdä naiselle selväksi puhumalla selkeästi, siinä paikassa, jossa hän on, ja mihin islamin opetusten mukaan tulee suostua. Tätä lähestymistapaa voi toistaa, kunnes nainen on ymmärtänyt asian ja haluaa suostua ja toimia jälleen kuten kunnon muslimin kuuluu.

Hajara - Wahjaru (älkää koskeko heihin tai ahdistelko heitä)
Hajara tarkoittaa ruumiin erottamista ruumiista ja tuo esiiin, että ilmaisu "wahjaru hunna" tarkoittaa vertauskuvallisesti olla koskematta naiseen tai olla ahdistelematta häntä. Zamakhshari on tarkempi Kshshafissaan, kun hän sanoo: "Älkää menkö heidän peittojensa alle".

Daraba (naputa kevyesti, kuin kopauttaisit, älä lyö)
Daraba kevyesti naista. Tätä näkemystä vahvistavat Profeetan autenttiset hadithit, jotka on löydettävissä monista lähteistä, kuten Bukharin ja Muslimin kokoelmista:
"Voisiko kukaan teistä lyödä vaimoaan kuin hän voisi lyödä orjaa ja sitten maata hänen kanssaan illalla?"
Abu Da'ud, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad bin Hanbal ja muut kertovat, että Profeetta kielsi lyömästä ketään naista, sanoen:
"Älkää koskaan lyökö Jumalan luomia."


(Kattila-Mauri kommentoi sitä, että tekstissä mainittiin orjan lyöminen: muslimi ei saisi lyödä orjaakaan. Ja muslimi ei oikeastaan saisi pitää orjaa ylipäänsä. Nykypäivänä ei oikein voi tulla tilannetta, jossa orjan saisi ottaa, eikä islamin mukaan olisi pitänyt tulla ennenkään. Islamin näkökulmasta orjuus oli välttämätön paha, jonka islam pyrki kitkemään pois. Jaoin täällä aikaisemmin olennaista tietoa aiheesta Orjuus islamissa.)

Arabian kielen sana "dhaaraba" on joskus virheellisesti käännetty "lyökää" ("beat"). Tämä ei ole kaikkien islamin oppineiden näkemys, eikä niiden, jotka tuntevat hyvin sekä englannin kielen että islamin.

Miehet ovat naisten suojelijoita ja elättäjiä, koska Allah on suosinut heitä ja koska he käyttävät omaisuuttaan (elättääkseen naisia). Siksi oikeamieliset naiset ovat hurskaita ja vartioivat aviomiesten poissaollessa sitä, mitä Allah määrää heidät pitämään piilossa (siveys, miehen omaisuus, jne). Ja niiden naisten, joiden näette toimivan väärin, (ensin) nuhdelkaa heitä, (sitten) kieltäytykää jakamasta vuodetta heidän kanssaan, palatkaa heidän luokseen (intiimisuhteeseen), jos he palaavat tottelevaisuuteen, älkääkä etsikö mitään harmin aihetta heitä vastaan. Totisesti, Allah on Kaikkein Korkein, Upein.

4:34

Muut kääntäjät ovat tarjonneet sellaisia sanoja kuin "napauttaa" ja "taputtaa" korvaamaan fyysistä nuhtelua. Tämä ei kuitenkaan kuvaa aivan täsmällisesti sitä, mitä Koraanin jakeessa tarkoitetaan. Se tarkoittaa ennemmin: "naputa kevyesti kuten lääkäri, joka tutkii potilasta".

Tästä ymmärrämme, että jotkut käännökset eivät oikeaoppisesti kuvaa merkityksen henkeä. Niiden ei siis voi ajatella olevan Allahin sanoja.

Voimme ymmärtää oikein, että Kaikkivaltias Allah on käskenyt miehiä elättämään naisia ja sallimaan heidän pitää kaikki omaisuutensa, perintönsä ja tulonsa vaatimatta mitään näistä naisen rahoista tukeen ja elatukseen. Lisäksi, jos nainen syyllistyy irstailuun tai säädyttömään käytökseen, aviomiehen pitää ensin sanoa siitä, nuhdella häntä ja naisen tulee jättää siveettömyys. Jos hän kuitenkin jatkaa moraalittomuuttaan, miehen ei pidä enää jakaa sänkyä hänen kanssaan ja tilanteen pitää jatkua sellaisena jonkin aikaa. Jos nainen tekee parannuksen, miehen kuuluu taas tulla samaan vuoteeseen vaimon kanssa.

Tohtori Jamal Badawi (St. Mary's yliopisto, Nova Scotia) sanoo, että kaikki nämä kolme vaihetta on käytävä läpi ennen kuin mies voi ottaa avioeroa. Sen sijaan, että mies sanoisi, "eroan sinusta" kolmesti peräkkäin, hänen tulee seurata näitä toimintaohjeita ennen kuin toimii hätiköidysti ja siten tekee jotain epäviisasta, josta Allah ei pidä. Ensimmäinen askel on mainittu yllä; pitää naisella puhe ja jos nainen vielä toimii väärin, jättää hänet vuoteeseen (olla harrastamatta seksiä hänen kanssaan) ja jonkin ajan kuluttua, lopulta, viimeinen oljenkorsi on "napauttaa" hänen käsivarttaan (kuten huitaisisit lammasta tai muuta eläintä) osoittaaksesi hänelle, että se on viimeinen askel, ja sitten, jos nainen jatkaa pahaa käytöstään, mies voi erota hänestä.

Huolimatta erilaisista näkemyksistä ja mielipiteistä, Koraanin ja Muhammadin (rauha hänelle) opetuksista ei voi löytää mitään, mikä oikeuttaisi toisen ihmisen lyömisen omavaltaisesti.

Kaikki Koraanin käännökset, jotka viittaavat siihen, että miehet saisivat lyödä tai pahoinpidellä naisia, ovat täysin toisesta maailmasta kuin islamin sanoma, kaikki muu Koraanissa, ja Muhammadin (rauha hänelle) opetukset.

(c) Yusuf Estes

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti