sunnuntai 9. joulukuuta 2012

Kuinka monessa päivässä maailma luotiin?

Kuinka monessa päivässä maailma luotiin Koraanin mukaan?

Zakir Naikin vastaus

Minun - Zakir Naikin - vastaukseni tälle väitteelle koostuu omista kirjoituksistani Pyhästä Koraanista, jonka on kääntänyt Sheikki Abdallah Yusuf Ali.
(Ja Kattila-Mauri on käyttänyt Bören suomennosta, paitsi muuttanut sanat "jaksossa" ja "kaudessa" päiväksi, koska englannin kielisessä käännöksessä käytettiin termiä "day" ja tämä helpottaa Naikin selitysten ymmärtämistä, luulisin ja samasta syystä jaetta 15:19, jotta se muistuttaisi enemmän englanninkielistä käännöstä.)

Anti-islamilainen väite: Luotiinko maailma kuudessa vai kahdeksassa päivässä? Koraanissa 7:54, 10:3, 11:7, ja 25:59 sanotaan selvästi, että Jumala loi "taivaat ja maan" kuudessa päivässä. Mutta kohdassa 41:9-12 on yksityiskohtaisempi kuvaus, jossa Jumala luo maailman kahdeksassa päivässä.

Minun vastaukseni: Katsotaanpa jaetta 7:54: Teidän Herranne on totisesti Jumala, joka on luonut taivaat ja maan kuudessa päivässä ja noussut sitten valtaistuimelleen. Hän antaa yön peittää päivän, - niin että toinen herkeämättä ajaa toistansa takaa. Aurinko, kuu ja tähdet tottelevat Hänen käskyään. Eikö luomakunta ja valta ole Hänen? Siunattu on Jumala, kaikkien maailmojen Herra. 

Katsotaan jaetta 10:3: Totisesti teidän Herranne on Jumala. Hän, joka loi taivaat ja maan kuudessa päivässä ja on senjälkeen pysyttänyt valtansa lujana ja ohjaa hallitustaan. Ei ole ketään toista valtiasta (hänen rinnallaan) paitsi mikäli Hän suvaitsee. Tämä on Jumala, teidän Herranne, palvelkaa siis Häntä. Ettekö sitä muistaisi? 

Katsotaan jaetta 11:7: Juuri Hän on luonut taivaat ja maan kuutena päivänä, ja hänen valtaistuimensa on vesien yllä, niin että hän voi teitä koetella, nähdäkseen kuka teistä on paras teoissa. Ja jos sanot: »Totisesti, teidät herätetään kuolleista», niin ne, jotka ovat antautuneet epäuskon valtaan, vastaavat yhtä varmasti: »Tämähän on ilmeistä noituutta.»

Katsotaan jaetta 25:59: Hän on luonut taivaat ja maan ja kaiken, mikä niiden välillä on, kuudessa kaudessa ja senjälkeen voimallansa hallitsee kaikkea. Hän on armahtaja. Kysy sellaiselta, jolla on tietoa Hänestä. 

Katsotaanpa jaetta 32:4: Juuri Jumala on luonut taivaat ja maan ja kaiken niiden välillä olevan kuudessa päivässä ja on yhä säilyttänyt lujan mahtinsa. Teillä ei ole muuta suojelijaa eikä auttajaa kuin Hän. Ettekö tätä ota varteen? 

Katsotaan jakeita 41:9-12: Sano: »Kiellättekö todella Hänet, joka loi maan kahdessa päivässä, ja asetatteko Hänen rinnalleen vertaisia?» Hän on maailmojen valtias. Hän pystytti vuoret maan pinnalle, siunasi maan ja varusti sen ravinnolla neljässä päivässä, yhtä runsaasti kaikille tarvitsijoille. Sitten tuli vuoro taivaan, joka oli pelkkää usvaa, ja Hän sanoi sille sekä maalle: »Tulkaa esiin kumpikin, suosiolla tai vastahakoisesti.» Ja ne sanoivat kumpikin: » Me tulemme suosiolla». Niin Hän järjesti ne kahdessa päivässä seitsemäksi taivaaksi ja ilmoitti kullekin taivaalle sen tehtävän. Ja Me koristimme alemman taivaan loistavin tähdin, jotka panimme sen vartijoiksi; tämä on Hänen asetuksensa, jonka on valta ja tieto.

Ylläolevissa Koraanin jakeissa ei ole ristiriitaa.

Jakeissa 7:54, 10:3, 11:7, 32:4 ja 25:59 näemme Allahin selvästi ilmoittavan, että Hän loi maailman kuudessa päivässä. Jakeet 41:9-12 kuvaavat fyysisen maan ja fyysisen taivaan luomista. Jos laskemme yhteen kaksi päivää, jotka mainittiin 41:9, neljä päivää, jotka mainittiin 41:10 ja kaksi päivää, jotka mainittiin 41:12, siitä tulee yhteensä kahdeksan päivää. 
Kuitenkin, neljään päivään (41:10) sisältyy kaksi päivää, sillä prosessi, joka kuvailtiin 41:9-10, muodostaa yhden jakson. Se on toisaalta maan muodottaman aineen luominen; ja toisaalta se on maan muodostumisen asteittainen evoluutio, sen vuorten ja merten, eläinten ja kasvillisuuden "varusti sen ravinnolla".

Ymmärtääksemme paremmin maailman luomisen monimutkaisuuden, katsotaan vielä jakeita 15:19-20: Me olemme tehnyt maan avaraksi ja sijoittanut vuoret sen päälle, ja Me annamme kaikkea siinä kasvaa sopivan määrän. Ja maasta Me olemme hankkinut ravinnon teille, kuten niillekin, joita te ette ruoki.
Majesteettisuus, järjestys, kauneus ja harmonia ovat nähtävissä kaikissa Allahin luomuksissa, mutta erityisesti taivaissa. Tullen lähemmäs ihmistä, Allah huolenpito ihmisestä ja Hänen hyvyytensä ovat nähtävissä (Hänen muiden omaisuuksiensa ohella) Hänen luomassaan maailmassa. Runollisemmin puhuttaessa, maailman on kuvailtu levittäytyvän kuin matto, jolla ikuiset mäet ovat painona pitääkseen sen vakaana.

Katsotaan myös jaetta 13:3:
Ja juuri Hän on levittänyt maan avaraksi ja sijoittanut siihen vuoria ja jokia. Ja kaikkia hedelmiä Hän on maan päälle luonut, parittain kumpaakin sukupuolta. Hän antaa yön peittää päivän. Totisesti, nämä ovat merkkejä niille, jotka ajattelevat. 

Katsotaanpa vielä jaetta 16:15: Ja Hän on luonut maahan vuoret, ettei se horjuisi allanne, ja virrat sekä tiet teitä opastamaan.

Jakeissa 15:19-20, 13:3 ja 16:15 näemme, että Allah kantoi erityistä huolta maasta tarjoamalla kaiken, jota tarvitsemme selviytyäksemme. Tämä osoittaa, että neljään päivään sisältyy kaksi päivää, sillä prosessi, joka kuvailtiin 41:9-10, muodostaa yhden jakson.

Huomaa: 41:9 puhuu maan luomisesta. Jakeissa 41:10, 13:3, 15:19-20, 13:3 ja 16:15 puhutaan asteittaisesta kehittymisestä ja lahjoista Allahilta, jotka hän antoi maahan meille. Allah loi maan - ilman monimutkaisuuksia - kahdessa päivässä ja seuraavana kahtena päivänä upeat lahjat ja luomukset, jotka Hän antoi meille.

Lähde: answering-christianity 

Lukekaa myös tämä Sotakirves haqqaa-blogin kirjoitus, jossa käsitellään hyvin tätä aihetta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti