sunnuntai 9. joulukuuta 2012

Koraanissa ei ole ristiriitaisuuksia

Minun oli vaikea päättää, mitä ottaisin tähän artikkeliin mukaan, koska mielestäni on kysymyksiä, joihin vastaaminen on turhaa, kuten "missä Allah fyysisesti sijaitsee?" ja koska monet väitetyistä ristiriitaisuuksista ovat niin väkisin väännettyjä, etten tiedä, onko sellaisia yhtään hyödyllisempää selittää. Joidenkin kysymysten vastauksen, alhamdulillah, olen kääntänyt täältä.

Tähän artikkeliin on koottu seuraavaa:
Miten Jumala voi olla kaikkivoipa, jos Hänellä ei voi olla lasta?
Saako alkoholia juoda?
Onko Iblis jinni vai enkeli?
Kuinka moni enkeli puhui Marialle? 
Kuinka monessa päivässä Allah loi maailman, kuudessa vai kahdeksassa?
Luoko Allah asiat hetkessä vai pidemmässä ajassa?
Mistä ihminen tehtiin?
Antaako Allah anteeksi shirkin (jonkin palvomisen Allahin rinnalla)?
Kultaisen vasikan palvonnan tapaus... 
Kuka oli ensimmäinen muslimi?
Kuinka pitkä on Allahin päivä? 
Totteleeko kaikki Jumalaa?
Johtaako Iblis muslimeja harhaan?
Pyysikö Muhammad palkkaa Allahin viestin levittämisestä?
Hukkuiko Faarao vai pelastuiko hän?

Miten Jumala voi olla kaikkivoipa, jos Hänellä ei voi olla lasta?
Monessa jakeessa kuten 2:109 ja 5:17 sanotaan Jumalan olevan kaikkivoipainen, mutta kuitenkaan Jumalalla ei voi olla lasta, eikä vaimoa.

Muslimien käsityksen mukaan Jumala on kaiken Luoja, Alullepanija, jolla ei ole alkua, eikä loppua. Hän on kaiken luomansa yläpuolella. Ihmiset ja eläimet sen sijaan ovat kuolevaisia, jotka kykenevät lisääntymään ja jotka mm. tarvitsevat ruokaa ja unta. Jumalalla ei voi olla inhimmillisiä, eikä eläimellisiä tarpeita. Jumala on kaikkivoipa, mutta Hän ei voi tehdä mitään, mikä tekisi Hänestä vähemmän kuin Jumalan, ottaisi pois Hänen jumaluutensa. Jos joku pystyy lisääntymään tai tarvitsee ruokaa ja unta, hän ei ole Jumala.
Sinä voit yhtyä tähän käsitykseen tai olla yhtymättä. Ei tätä voi sen enempää tieteellä selittää, eikä mielestäni tarvitsekaan.


Saako alkoholia juoda? 
16:67 puhutaan alkoholin juomisesta, 2:219 ja 5:90 se kielletään, 4:43 kielletään vain rukoilemasta humalassa.

Alkoholia ei saa juoda. Ihmiset juovat joka tapauksessa ja muslimikäännynnäinen, joka on entisessä elämässään tavannut juoda runsaasti, tuskin pystyy lopettamaan juopottelua hetkessä, joten jos joku sen synnin tekee, että päätyy humalatilaan, silloin rukoukseen ei ole asiaa. 4:43 ei sanota, että alkon juominen olisi muutenkaan sallittua.
16:67 puhutaan Paratiisista ja siellä saa tehdä joitain asioita, joita täällä ei saa, kuten käyttää alkoholia ja kulta-astioita.


Onko Iblis jinni vai enkeli?
Hän oli kumartamassa Adamia enkeleiden joukossa, mutta Koraanissa sanotaan hänen olleen jinni.

Iblis oli jinni. Jinneillä, kuten ihmisillä, on vapaa tahto ja ne voivat olla tottelematta Allahia, enkelit eivät. Zakir Naik selitti tämän näin:


Lause: "Me käskimme enkeleitä kumartamaan Adamia: he kumarsivat, paitsi Iblis", antaa meille vaikutelman, että Iblis oli myös enkeli. Koraani paljastettiin arabiaksi. Arabian kieliopissa tunnetaan sääntö nimeltä Tagleeb, jonka mukaan puhutellaan enemmistöä, vaikka vähemmistökin olisi läsnä. Esimerkiksi jos luokassa on 100 oppilasta, joista 99 on poikia ja yksi tyttö, ja jos sanon arabiaksi, "pojat, nouskaa seisomaan", käsky koskee myös tyttöä. Minun ei tarvitse mainita häntä erikseen. Kuinka moni enkeli puhui Marialle? 
19:17 antaa ymmärtää, että vain yksi, 3:42 ja 3:45 puhutaan selvästi useammasta enkelistä.

Jakeissa puhutaan eri tapahtumista. 3. suuran tapahtumien aikaan useampi enkeli tuli puhumaan Marialle, 19. suura kertoo myöhemmistä tapahtumista, jolloin vain yksi enkeli tuli puhumaan hänelle.

Kuinka monessa päivässä Allah loi maailman, kuudessa vai kahdeksassa?

Kuudessa. Tämän olen selittänyt toisessa kirjoituksessa. Tässä ei ole ristiriitaa.

Koraanissa ei ole ristiriitaisuuksia

Luoko Allah asiat hetkessä vai pidemmässä ajassa? 
7:54 sanotaan, että Hän loi taivaat ja maan kuudessa päivässä, jakeen 2:117 mukaan Jumalan täytyy sanoa vain "Ole!" ja se on, mikä se sitten onkin.

Jumala on kaikkivoipa ja tekee, mitä haluaa. On myös eri asia luoda jokin lopulliseen muotoonsa, valmiiksi ja kokonaiseksi, kuin luoda vain rakennuksen perustukset.


Mistä ihminen tehtiin?
Vedestä (21:30, 25:54, 24:45), hyytyneestä verestä (96:1-2), savesta (15:26), tomusta (ainakin 3:58 ja 30:20) vaiko tyhjästä (19:67)?

Ensimmäinen ihminen, Adam, tehtiin tomusta ja savesta.
Olen kirjoittanut aiemminkin tästä aiheesta aika yksityiskohtaisestikin tässä kirjoituksessa - ja saatan kirjoittaa lisääkin. Lainauksia siitä: 

Profeetta (saas) sanoi: "Allah Kaikkein Ylhäisin on osoittanut kohdulle enkelin, joka sanoo:
'Herra! Nyt se on sperma-ja-munasolu-pisara (nutfa)'
'Herra! Nyt se on juttu, joka takertuu (`alaqa)'

'Herra! Nyt se on kuin pureskeltua lihaa (mud.gha)'

Ihmisolennon luomiseen tarvittavat ainesosat laitetaan yhdessä äidin kohtuun 40:ksi päiväksi, ja sitten hänestä tulee hyytymä sankkaa vertaa

'Oi Herra! Sperman pisara, oi Herra! Hyytymä. Oi Herra! Pieni klöntti lihaa.'

Answering-christianityssä oli loistava pohdinta tästä aiheesta: Jos yksi leipuri sanoo, että "leipä on tehty jauhoista", toinen sanoo, että "leipä on tehty taikinasta" ja kolmas sanoo "leipä on tehty vehnästä", onko se ristiriita? Jos yksi fyysikko sanoo, että "leipä on tehty atomeista" ja toinen, sanoo, että se "on tehty molekyyleistä", onko se ristiriita?


Antaako Allah anteeksi shirkin (jonkin palvomisen Allahin rinnalla)?

Randy Desmond vastasi tähän mainiosti yhdellä jakeella, enkä koe tarvetta selitellä tähän mitään enempää.
Sääliä riittää Jumalalta ainoastaan niille, jotka tekevät pahaa tietämättömyydessään, mutta sitten viipymättä katuvat. Näitä on Jumala säälivä, sillä Jumala on tietävä, viisas. (14:17)
(Paitsi sen verran vielä päden sittenkin, että jos joku kuolee shirkin tilassa, hän ei pääse Taivaaseen, muussa tapauksessa voi päästä!)

Kultaisen vasikan palvonnan tapaus...
Jakeen 7:149 mukaan israelilaiset katuivat vasikan palvomista ennen kuin Mooses palasi vuorelta, mutta jakeen 20:91 mukaan he kieltäytyivät katumasta ja mieluummin jatkoivat vasikan palvontaa, kunnes Mooses tuli takaisin. Jakeiden 20:85-90 mukaan Aaron ei osallistunut epäjumalien palvontaan, jakeiden 20:92 ja 7:151 mukaan osallistui.

Israelilaiset eivät katuneet ennen kuin Mooses tuli takaisin. Jakeet 7:149 ja 7:150 alkavat arabian kielen ilmauksella "wa lammaa" eli "ja silloin kun".
Aaron ei syyllistynyt missään vaiheessa epäjumalain palvontaan, hän teki ainoastaan sen virheen, ettei tukenut Moosesta, kun israelilaiset kapinoivat häntä vastaan. Jakeessa 7:151 Mooses rukoili anteeksiantoa myös itselleen, ei vain veljelleen Aaronille, eikä Mooses ollut mukana palvomassa vasikkaa. (Ei hän olisi edes voinut, koska hän oli vuorella puhumassa Allahille, silloin kun israelilaiset palvoivat eläintä.)Kuka oli ensimmäinen muslimi?
Jakeiden 6:14, 6:163, 39:11 mukaan Muhammad (rauha hänelle) oli ensimmäinen muslimi. Mutta häntä ennenkin eli ihmisiä, jotka olivat Allahin palvelijoita. Jeesus ja Ibrahimkin (rauha heille) sanovat olevansa muslimeja.

Muhammad (rauha hänelle) oli ensimmäinen muslimi oman kansansa joukossa, ei ensimmäinen muslimi Maapallolla. Adam oli ensimmäinen muslimi ihmiskunnasta. Toisekseen Muhammad (rauha hänelle) oli se, jolle paljastettiin Koraani.

Kuinka pitkä on Allahin päivä?
22:47 ja 32:5 sanotaan, että yksi päivä on Allahille tuhat vuotta ja 70:4 puhutaan päivästä, joka on 50 000 vuotta.

Koraani on jokseenkin runollista tekstiä, eikä sitä tarvitse ottaa täysin kirjaimellisesti.
Kuitenkin, ensinnäkin jakeessa 70:4 puhutaan Tuomiopäivästä; jakeissa 22:47 ja 32:5 ei puhuta.

22:47 sanotaan, että yksi päivä on Allahille "kuin tuhat vuotta". Ja 32:5 ei sanota edes sitä, vaan sanotaan, että "se kohoaa Hänen luokseen yhdessä päivässä, joka teidän laskujenne mukaan on tuhannen vuoden pituinen".
Sitä paitsi aika ei ole niin yksinkertainen käsite, kuin saatamme ajatella, vaan kuten Einstein totesi, aika on suhteellista: se on riippuvaista ajasta ja painovoimasta.

Totteleeko kaikki Jumalaa?
30:26 sanotaan, että kaikki tottelee Jumalaa. 2:34 ja monissa muissakin jakeissa puhutaan olennoista, jotka eivät totelleet Jumalaa.

30:26 sanotaan vain, että kaikki on Jumalan vallan alla. Jos Jumala päättää, että "asiaa x ei varmasti tule tapahtumaan", sitten sitä ei tapahdu. Jumala on kuitenkin antanut ihmisille ja jinneille vapaan tahdon.

Johtaako Iblis muslimeja harhaan?
7:16 sanotaan, että hän tekee niin, 15:39-40 ja 38:82-83 sanotaan, että hän johdattaa harhaan vain ei-muslimeja.

Ei niissä sanota, ettei Iblis harhaanjohdattaisi myös muslimeja. Niissä sanotaan, että Iblis johdattaa harhaan suurimman osan ihmisistä, ei kuitenkaan joitain Allahin vilpittömiä palvelijoita.

Pyysikö Muhammad palkkaa Allahin viestin levittämisestä?
2:195, 8:41, 9:103, 9:111, 47:38 ja 57:10 viittaavat siihen, että Muhammad (rauha hänelle) olisi pyytänyt rahallista korvausta Allahin sanan levittämisestä. 12:104, 36:21, 42:23, 52:40 ja 68:46 ilmoittavat, ettei hän pyydäkään.

Ei Muhammad (rauha hänelle) palkkaa vinkunut, hän vain halusi rahaa käytettävän hyväntekeväisyyteen.

Hukkuiko Faarao vai pelastuiko hän? 
17:102-103, 28:40 ja 43:55 sanotaan, että Faarao hukkui. Sanotaanko 10:92, ettei hän hukkunutkaan?

Kyllä Faarao hukkui, mutta hänen ruumiinsa nostettiin merkiksi ihmiskunnalle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti