lauantai 8. joulukuuta 2012

Orjuus islamissa

Tässä kirjoituksessa on kolme osaa: kaksi artikkelia islamin suhtautumisesta orjuuteen ja liuta haditheja orjuudesta.

Esimerkkejä orjien ja työntekijöiden oikeuksista islamissa

Islam kunnioitti orjia ja työntekijöitä ja välitti orjista ja työntekijöistä sekä tunnusti heidän oikeutensa ensimmäistä kertaa historiassa - joissakin vanhoissa laeissa työn jälkeinen aika tarkoitti orjuutta ja riippuvuutta, toisissa nöyryytystä ja häväistystä - pyrkien huolehtimaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tarjoamaan heille kunnon elämän. Profeetan (rauha olkoon hänen yllään) elämäkerta on paras todiste islamilaisen sivilisaation orja- ja työläisnäkemyksistä, sillä Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) tunnusti heidän oikeutensa.

Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) kehotti työantajia kohtelemaan orjiaan inhimillisesti ja kunnollisesti. Hän kehotti heitä myös säälimään orjiaan, olemaan kilttejä heille ja olemaan antamatta heille työtä, joka on liian raskasta. Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) sanoi: "Orjasi ovat veljiäsi ja Allah on antanut heidät sinun käskyvaltasi alaisiksi. Tällaista veljeä tulee ruokkia hänelle mieleisellä ruoalla ja pukea hänet hänelle mieleisiin vaatteisiin. Älkää pyytäkö orjia tekemään asioita, joihin heillä ei ole voimaa ja jos teette niin, auttakaa heitä."[1] Joten Profeetan julistus "orjasi ovat veljiäsi" nosti orjan veljen tasolle eikä tällaista ole tapahtunut koskaan muissa sivilisaatioissa.

Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) myös pakotti työnantajia maksamaan oikeudenmukaisesti ja viivytyksettä työntekijöilleen ja orjilleen näiden panoksesta. Hän (rauha olkoon hänen yllään) sanoi: "Anna palvelijalle hänen palkkansa ennen kuin hänen hikensä kuivuu."[2]

Islam varoitti työntekijöihin kohdistuvasta epäoikeudenmukaisuudesta. Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) siteerasi Allahin, Ylistyksen Herran (olkoon Hän ylistetty), sanoneen: "Allah sanoo: 'Vastustan kolmenlaista ihmistä Ylösnousemuksen päivänä. (...) ja sitä, joka työllistää työntekijän ja teettää kaiken työn hänellä, mutta ei maksa hänelle palkkaa.'"[3] Joten työntekijää tai orjaa epäoikeudenmukaisesti kohtelevan tulisi tietää, että Allah tarkkailee ja on asianomainen Ylösnousemuksen päivänä.

Työnantajan ei tulisi antaa työntekijälle taakkaa, joka on hänen terveydelleen haitallista taakkaa ja jonka takia hän ei kykene tekemään töitä. Tämän suhteen Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) sanoi: "Jos vähennät orjan tehtäviä, Ylösnousemuksen päivänä tekojesi kirjaan lisätään palkkio."[4] Orjan oikeus tulla kohdelluksi nöyryydellä on islamilaisen lain tärkeä kohta. Tämän suhteen Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) kehottaa kansaansa sanomalla: "Joka syö palvelijansa kanssa, ratsastaa aasilla toreilla sekä sitoo ja lypsää lampaansa, ei ole ylpeä."[5]

Profeetta sovelsi kaikkia opetuksiaan elämässään. Aisha (olkoon Allah tyytyväinen häneen) kertoi, että "Allahin sanansaattaja (rauha olkoon hänen yllään) ei koskaan lyönyt ketään kädellään, ei naista eikä palvelijaa. (...)"[6]

Abu Mas'ud al-Ansari kertoi: "Kun löin palvelijaani, kuulin takaani äänen sanovan: 'Abu Mas'ud, muista, että Allahilla on enemmän valtaa sinuun kuin sinulla häneen.' Käännyin ja näin Allahin sanansaattajan (rauha olkoon hänen yllään). Sanoin: 'Allahin sanansaattaja, päästän hänet vapaaksi Allahin vuoksi.' Siihen hän sanoi: 'Helvetin portit olisi aukaistu sinua varten, tuli olisi polttanut sinua, jos et olisi tehnyt sitä.'"[7]

Lyöminen, läpsiminen ja potkiminen ovat orjien solvaamista ja Allah ja Hänen sanansaattajansa eivät hyväksy näitä. Joten paras rangaistus julmalle isännälle on riistää häneltä orjien omistajuus, ja tämä on islamin ja islamilaisen sivilisaation hienous.

Profeetan orja Anas ibn Malik antoi totuudenmukaisen todistuksen kertoessaan: "Allahin sanansaattajalla (rauha olkoon hänen yllään) oli luonteeltaan paras ihminen. Hän lähetti minut asioille eräänä päivänä ja sanoin: 'Kautta Allahin, en mene.' Mielessäni oli kuitenkin ajatus, että tekisin niin kuin Allahin sanansaattaja (rauha olkoon hänen yllään) käski minua tekemään. Menin ulos, kunnes satuin tulemaan kadulla pelaavien lasten luo. Sillä välin Allahin sanansaattaja (rauha olkoon hänen yllään) tuli paikalle ja tarttui niskaani takaapäin. Hän hymyili katsoessani häntä ja sanoi: 'Unays, menitkö minne käskin sinun mennä?' Sanoin: 'Allahin sanansaattaja, kyllä, olen menossa.' Lisäksi Anas sanoi: 'Palvelin häntä seitsemän tai yhdeksän vuotta, mutta tiedän, että hän ei koskaan kysynyt miksi tein niin tai miksi en tehnyt jotain.'"[8]

Lisäksi Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) oli kiinnostunut huolehtimaan palvelijoistaan niin paljon, että hän kehotti heitä menemään naimisiin. Rabi'ah ibn Ka'b Al-Aslami kertoi: "Kun palvelin Profeettaa (rauha olkoon hänen yllään), hän kutsui minua ja kysyi: 'Etkö halua mennä naimisiin, Rabi'ah?' Sanoin: 'En halua minkään häiritsevän minua sinun palvelemiseltasi. Eikä minulla ole antaa mitään myötäjäisinä vaimolleni tai paikkaa, jonne voisin majoittaa vaimoni.' Profeetta oli hiljaa. Kun hän näki minut uudelleen, hän kysyi: 'Etkö halua mennä naimisiin, Rabi'ah?' Vastasin samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Kun jäin taas yksin, kaduin sanomaani ja toruin itseäni: 'Voi sinua, Rabi'ah. Kautta Allahin, Profeetta tietää paremmin kuin sinä, mikä tässä ja seuraavassa maailmassa on hyvää ja hän myös tietää paremmin, mitä omistat. Kautta Allahin, jos Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) kysyy minulta vielä naimisiinmenosta, vastaan positiivisesti.' Ennenpitkään Profeetta kysyi minulta taas: 'Etkö halua mennä naimisiin, Rabi'ah?' 'Voi kyllä, Allahin sanansaattaja', vastasin, 'mutta kuka menee kanssani naimisiin, kun olen tässä tilanteessa, jonka tiedät?' Sitten hän sanoi: 'Mene erään Al-Ansarin perheen luo (...)"[9]

Islamilaisen sivilisaation hienous orjien ja työntekijöiden kohtelussa on niin selvää, kun ymmärrämme, että Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) oli armelias myös ei-uskovaisia kohtaan. Nuori juutalaispoika tapasi palvella Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) ja sairastui. Joten Profeetta meni vierailemaan hänen luonaan. Hän istui lähelle hänen päätään ja pyysi häntä hyväksymään islamin. Poika katsoi isäänsä, joka istui vierellä ja isä käski poikaansa tottelemaan Abu al-Qasimia, ja poika hyväksyi islamin. Profeetta (rauha olkoon hänen yllään) tuli ulos sanoen: "Ylistykset Allahille, joka pelasti pojan Helvetin tulelta."[10]

Nämä ovat joitakin orjien ja työntekijöiden oikeuksista, joita islam vahvisti ja joita islamin profeetta Muhammad (rauha olkoon hänen yllään) toteutti sanoin ja teoin aikana, jolloin ei tiedetty muusta kuin epäoikeudenmukaisuudesta, alistamisesta ja tyranniasta. Tämä todella kuvastaa korkeutta

[1] Kertonut Al-Bukhari, kappale Al-Iman (usko) (30) ja Muslim, kappale Al-Iyman wa Al-Nuzur (vala) (1661).

[2] Kertonut Ibn Majah, Abdullah ibn Umarin auktoriteetilla (2443). Al-Albani sanoi: oikein; katso: Mishkat Al-Masabih (2987).

[3] Kertonut Al-Bukhari, Abu Hurayrahin auktoriteetilla, kappale Al-Byu' (myynti) (2114), Ibn Majah (2442) ja Abu-Ya'la (6436).

[4] Kertonut Ibn Hibban, Amr ibn Huraythin auktoriteetilla (4314) ja Abu-Ya'la (1472). Husayn Salim Asad sanoi sen välittäjien olevan luotettavia.

[5] Kertonut Al-Bukhari: Al-Adab Al-Mufrad 2/321 (568) ja Al-Bayhaqi: Shu'ab Al-Iman (8188). Al-Albani sanoi: oikein; katso: Sahih Al-Jami' (5527).

[6] Kertonut Muslim, kappale Al-Fada'il (hyvät ominaisuudet) (2328), Abu-Dawud (4786) ja Ibn Majah (1984).

[7] Kertonut Muslim, kappale Al-Iman (1659), Abu-Dawud (5159), Al-Tirmidhi (1948), Ahmad (22404), Al-Bukhari: Al-Adab Al-Mufrad 1/264 (173) ja Al-Tabarani: Al-Mu'jam Al-Kabir (683).

[8] Kertonut Muslim, kappale Al-Fada'il (2310) ja Abu-Dawud (4773).

[9] Kertonut Ahmad (16627); Al-Hakim (2718), joka sanoi: tämä on oikea hadith Muslimin ehdolla; ja Al-Tayalisi (1173).

[10] Kertonut Al-Bukhari, Anas ibn Malikin auktoriteetilla, kappale Al-Jana'iz (hautajaiset) (1290).


Vastine harhakäsitykseen orjuudesta.

Orjuus muslimien keskuudessa oli erilainen kuin muissa
yhteiskunnissa ja, mitä ihmiset kuvittelevat mielessään
orjuudesta muinaisten kreikkalaisten, roomalaisten ja
eurooppalaisten kolonialistien orjuudesta. Islam alkujaan
hyväksyi orjuuden, koska se oli hyväksytty ja välttämätön osa
taloutta ja sosiaalista elämää noihin aikoihin. Orjuus oli
maailmanlaajuinen ilmiö, josta monet elintärkeät osat olivat
riippuvaisia.
Orjuus oli hyväksytty ja tunnistettu aikaisemmissa uskonnoissa.
Kuten Raamatussa lausutaan:
“10 Kun lähestyt jotakin kaupunkia sotiaksesi sitä
vastaan, tarjoa sille ensin rauhaa. 11 Ja jos se suostuu
tarjoamaasi rauhaan ja avaa sinulle porttinsa,
suorittakoon kaikki siellä oleva kansa sinulle työveroa ja
palvelkoon sinua. 12 Mutta jos se ei tee rauhaa sinun
kanssasi, vaan valmistautuu taistelemaan sinua vastaan,
niin piiritä sitä. 13 Ja jos Herra, sinun Jumalasi, antaa
sen sinun käsiisi, niin surmaa kaikki sen miesväki
miekan terällä. 14 Mutta naiset, lapset ja karja ja
kaikki, mitä kaupungissa on, kaikki, mitä sieltä on
saatavana saalista, ryöstä itsellesi, ja nauti vihollisiltasi
saatu saalis, minkä Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

15 Tee näin kaikille niille kaupungeille, jotka ovat
sinusta hyvin kaukana, jotka eivät ole näiden kansojen
kaupunkeja.
16 Mutta näiden kansojen kaupungeissa,
jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi,
älä jätä ainoatakaan henkeä eloon, 17 vaan vihi ne tuhon
omiksi: [5. Moos. 20:10-17, käännös 1933/38]
Ja isäntä juutalaisen lain mukaan voi jopa lyödä orjansa
kuoliaaksi, kuten seuraava teksti mainitsee:
“20 Jos joku lyö orjaansa tai orjatartaan sauvalla, niin
että tämä kuolee hänen käsiinsä, niin häntä
rangaistakoon. 21 Mutta jos se elää päivän tai kaksi,
niin älköön lyöjää rangaistako, sillä se on hänen omaa
rahaansa.” [2. Moos. 21:20-21]

Missään Raamatussa ei löydy orjuuden kieltämistä ja tämä johti
moniin voimakkaisiin lausuntoihin, kuten Jefferson Davis,
Etelävaltioiden presidentti, sanoi:
"[Orjuus] on perustettu Kaikkivaltiaan Jumalan
määräyksellä... se on virallisesti hyväksytty Raamatussa,
molemmissa Testamenteissa, Mooseksen ensimmäisestä
kirjasta Johanneksin ilmestyskirjaan...se on ollut
olemassa kaikkina aikoina ja on perustettu korkeimpien
sivilisaatioiden ja kansojen, joilla on ollut parhaimmat
taiteelliset saavutukset, toimesta.”123

Ottaen huomioon nykyisen maailman ympäristön, islamilainen
laki seurasi pitkäaikaista ja asteittaista suunnitelmaa päättää
orjuus yhteiskunnassa. Emme löydä yhtään suoraan määräystä
lopettaa kanssa tekeminen orjuuden kanssa, mutta hyvin

123 [Dunbar Rowland siteeraamassa Jefferson Davisiä:‚Jefferson
Davis‛, Volume 1, sivu 286, katso myös Jefferson Davisin"Inaugural
Address as Provisional President of the Confederacy, Montgomery,
AL, 1861-FEB-18, Confederate States of America, Congressional
Journal, 1:64-66.saatavissa:
http://funnelweb.utcc.utk.edu/~hoemann/jdinaug.html]

viisaasti, orjuuden lähteet kutistettiin vähitellen ja orjien
vapauttamista rohkaistiin. Tämän lisäksi, tiukat säännöt reilun
ja kunniallisen menettelytapaan sovellettiin, kun oltiin
tekemisissä orjien kanssa ja sallittu heidän ostaa oma
vapautensa. Ensimmäinen vaihe oli vapauttaa heidät heidän
sydämissään ja mielissään. Heitä neuvottiin tuntemaan
vahvuutta, terveyttä ja kykeneväisyyttä ja estettiin heitä
tuntemasta heikkoutta ja alemmuutta. Islam rakensi uudelleen
ihmisyyden tunteen ja koskemattomuuden tunteen orjien
sydämissä ja mielissä kutsuen heitä isäntiensä uskonveljiksi.

Allahin Sanasaattaja () sanoi:
Teidän työntekijänne ovat teidän uskonveljiänne.
Kaikkivaltias Allah asetti heidät sinun alaisuuteesi
[palvelukseesi]. Kenellä tahansa, jolla on [hänen
uskonveljistään] hänen allaan [tekemässä hänelle työtä],
hänen täytyy ruokkia hänet sillä, mitä hän syö, vaatettaa
hänet, millä hän vaatettaa itsensä ja olla antamatta
tehtäviä, joita he eivät pysty tekemään. Jos teet työtä,
sitten auta heitä.
”124

Orjille on annettu oikeuksia. Koraanin ja sunnan määräykset
määräävät muslimeita olemaan ystävällisiä ja hyviä
miesorjilleen ja neitsyt palvelijoille. Kaikkivaltias Allah lausuu

Pyhässä Koraanissa:
 Palvelkaa Jumalaa älkääkä mitään asettako Hänen
rinnalleen. Kohdelkaa hyvin vanhempianne, samoin
läheisiä omaisianne, orpoja ja köyhiä, naapuria, joka on
teille sukua, ja naapuria, joka ei ole teille sukua,
matkakumppania, vaeltajaa ja orjia, jotka ovat
vallassanne. Katso, Jumala ei rakasta niitä, jotka ovat
väkivaltaisia ja kerskailevia.
(4:36)

Profeetan pitkäaikaisesta huolesta orjista on todisteena, että
hänen kuolinvuoteellaan Allahin Sanasaattaja () määräsi

124 Bukhari no.2406 ja Muslim no.1661.
muslimit, viimeisenä tahtonaan, huolehtimaan rukouksistaan ja
orjien oikeuksista.
Hänen () on myös raportoitu sanoneen:
Kuka tahansa, joka kastroi orjan, me kastroimme
hänet.

125

Orjuus, islamilaisten opetusten mukaan, on rajoitettu fyysiseen
orjuuteen, eikä ole olemassa pakotettua käännyttämistä isännän
tapojen mukaisiksi. Orjalla on oikeus pitää oma uskonsa. Islam
asettaa esiin parhaan esimerkin ihmisten yhdenvertaisuudesta
tekemällä ylivertaisuuden perusteeksi hurskauden. Islam teki
veljeydestä ja yhtenäisyyden siteistä orjan ja omistajan välillä
parhaimman esimerkin Allahin Sanasaattajasta (), kun hän
tarjosi hänelle, vapautetulle orjallensa, Zaid bin Harithalle,
avioliittoa serkkunsa, Zainab bint Jahshin (), kanssa, joka oli
jalosukuinen Quraishi nainen. Zaidista tuli myöhemmin
armeijan johtaja, jossa oli monia tunnettuja ja johtavia Allahin
Sanasaattajan () seuralaisia.

Islam seurasi kahta päämenetelmää eliminoida orjuus
islamilaisesta yhteiskunnasta aiheuttamatta kuitenkaan
sekaannusta ja kaaosta yhteiskunnassa.
Nämä menetelmät eivät
aiheuttaneet vihamielisyyttä islamilaisen yhteiskuntaluokkien
välillä tai aiheuttaneet vahinkoa vallitsevaan sosiaalitaloudelliseen tilanteeseen.

Ensimmäinen menetelmä:
Eliminoimalla ja rajoittamalla orjuuden aiheuttajia, joita oli valtavasti yhtenä aikakautena
islamilaisessa historiassa. Orjuutta aiheutti ennen islamia monet
seikat, kuten sodat, missä hävinneet sotilaat vangittiin ja
orjuutettiin. Merirosvous, kidnappaus ja ihmisten kaappaukset
olivat toinen yleinen lähde saada orjia, missä kaapatut ihmiset
otettiin ja myytiin orjina. Jos ihminen oli veloissa, hän saattoi

125 Mustadrak al-Hakim 4/409 no. 8100.

joutua orjaksi velkojalle. Toinen orjuuden lähde olivat isät,
jotka myivät lapsiaan, tyttöjä ja poikia, orjuuteen. Ihminen
saattoi myydä vapautensa sovittuun summaan. Monien
rikoksien rangaistuksina oli syytetyn orjuuttaminen.
Rikollisesta saattoi tulla uhrin orja tai uhrin perheen jäsenen tai
perijän orja. Orjien jälkeläiset, vaikka isänä olisi ollut vapaa
mies, olivat taas yksi orjuuden lähde.

Islam sulki nämä lähteet vain kahdella poikkeuksella laillisena
keinona hankkia orjia, mikä oli täysin loogista ottaen huomioon
ajan olosuhteet.
(1) Laillisesti muslimihallitsijan julistaman sotien sotavangit:
Huomatkaa, etteivät kakki tällaiset sotavangit oltu
julistettu orjiksi, mutta joitakin vapautettiin, kun toisten
sallittiin lunastaa itsensä.

Tämä perustuu jakeeseen Pyhässä Koraanissa:
Kun siis kohtaatte taistelussa uskottomat, niin
nujertakaa heiltä niskat, niin että voitatte heidät! Sitten
ottakaa heidät vangiksi ja jälkeenpäin joko suosiollisesti
vapauttakaa heidät tai antakaa heidän lunastaa itsensä
vapaiksi, kun sota on päättynyt! Niin on oleva. Jos
Jumala olisi tahtonut, olisi Hän varmasti voinut kostaa
heille, mutta näin Hän tahtoo koetella teitä toistenne
avulla. Jotka saavat surmansa Jumalan tiellä, heidän
tekojensa ei Hän millään muotoa salli raueta tyhjiin.

(47:4)

Islam viholliset käyttivät kaikki keinot estääkseen kehityksen ja
islamin leviämisen islamin varhaishistorian aikana. Ei-muslimit
sinä aikana pitivät muslimeita sotavankeina ja siksi muslimit
rangaistukseksi tekivät samoin.

(2) syntyperäinen orja, joka on syntynyt kahdesta orjavanhemmasta.
Sellaista lasta pidettiin myös orjana.
Kuitenkin, jos orjatytön isäntä otti hänet lailliseksi
jalkavaimoksi, tämän suhteen lapsi oli vapaa, joka kuului isänsä sukulinjaan. Tällaisessa

tapauksessa orjatyttöä kutsuttiin “lapsen
äidiksi”, jotka ei voinut myydä tai antaa lahjana ja täytyi
vapauttaa isäntänsä kuollessa.

Toinen tapa orjuuden lopettamiseksi liittyi rohkaisemalla ja
laajentamalla keinoja orjien vapauttamiseksi.
Alun perin ainoa
tapa vapauttaa orja hänen isäntänsä tahto vapauttaa orja. Ennen
islamia orjaa pidettiin orjana koko hänen elämänsä ajan ja
isännän, joka vapautti orjan, piti maksaa sakkoja. Islam esitteli
orjien itsensä vapauttamisen käytännön, jossa he pystyivät
maksamaan isännilleen sopimuksen verran ostaakseen
vapautensa.

Isännälle annettiin myös toimintavapaus vapauttaa
orjansa minä aikana tahansa ilman mitään velvollisuutta tai
sakkomaksua. Joitakin kuvailtuja keinoja orjien vapauttamisesta
on mainittu seuraavaksi:

1) Hyvityksenä synneistä: Hyvitys vahinkotaposta on asetettuna
uskovaisen muslimiorjan vapauttaminen verirahan lisäksi, joka
annetaan uhrin perheelle.
Tämä perustuu jakeeseen Pyhässä Koraanissa:
Uskovainen ei saa surmata toista uskovaista, jollei se
ehkä tapahdu vahingossa. Jos joku vahingossa surmaa
uskovaisen, sovittakoon sen vapauttamalla yhden
uskovaisen orjan ja maksamalla täyden henkisakon
surmatun suvulle, jolleivät he häntä siitä vapauta.

(4:92)

2) Hyvityksenä dthihar valasta:(126)
Tämä perustuu jakeeseen
Pyhässä Koraanissa:
Niiden, jotka syrjäyttävät vaimonsa verraten heitä
äiteihinsä [dthihar, suom. huom.] ja sitten haluavat
peruuttaa mitä ovat sanoneet, on vapautettava orja,

126 Dthihar on yhden tyypin vala, jossa henkilö sanoo vaimolleen:
‘Sinä olet laiton minulle koske, kuten äitini selkä’. Tämä oli
käytäntönä ennen islamin tuloa ja islam hylkäsi sen.

ennen kuin he koskevat toinen toiseensa. Tähän teitä
kehotetaan, ja Jumala tuntee tekonne.) (58:3)

3) Hyvitys valan rikkomisesta:
Tämä perustuu Pyhän Koraanina jakeeseen:
Ei Jumala vaadi teitä tilille siitä, mikä on
ajattelematonta teidän valoissanne, mutta Hän vaatii
teitä tilille vannomisesta vastoin parempaa tietoanne;
tämän syntinne lunnaiksi on teidän ravittava kymmenen
köyhää kohtuullisella ruoalla, jolla te perheitännekin
ruokitte, tai vaatetettava heidät tai vapautettava joku
orjuudesta; kuka taasen on varaton, hänen on
paastottava kolme päivää; tämä olkoon teidän
(ajattelemattomasti) vannomienne valain sovintouhri;
pitäkää vaari valoistanne. Näin selvittää teille Jumala
sanomaansa, jotta olisitte kiitollisia.
(5:89)

4) Hyvitys paaston rikkomisesta Ramadan kuun aikana:
Esimerkkinä tästä on tapaus miehestä, joka tuli Allahin
Sanansaattajan (saas) luokse kertoen:
„Oi, Allahin Profeetta! Olen tuhonnut itseni!‟ Allahin
Sanasaattaja (saas kysyi mieheltä: „Miksi?‟ Mies kertoi
Allahin Sanansaattajalle (saas), että hän oli ollut
yhdynnässä vaimonsa kanssa paastotunteina Ramadanin
päivänä. Allahin Sanasaattaja (saas) kysyi mieheltä: „Onko
sinulla vapauttaa orjaa?‟ Mies vastasi kieltävästi. Allahin
Sanasaattaja () kysyi mieheltä uudelleen: „Onko sinulla
varaa ruokkia kuusikymmentä köyhää?‟ Mies vastasi
kieltävästi. Sillä aikaa, kun mies ja muut istuivat, Allahin
Sanasaattajalle (
saas) annettiin lahjaksi tuoreita taateleita.
Allahin Sanansaattaja (
saas) pyysi miestä, joka oli tehnyt
synnin, tulemaan lähemmäs. Allahin Sanasaattaja (
saas)
sanoi miehelle: „Ota nämä taatelit ja anne ne köyhille
hyväntekeväisyytenä [hyvitykseksi tekemästäsi
synnistä].‟ Mies vastasi: „Oi, Allahin Profeetta! Allahin
kautta! Koko Medinan kaupungissa ei ole köyhempää
perhettä kuin minun perheeni.‟ Kuultuaan tämän,
Allahin Sanansaattaja (
saas) hymyili niin, että hänen
kulmahampaansa näkyivät ja sanoi: „Ota sitten taatelit
ja ruoki perheesi.
‟127

Henkilö, jolta vaaditaan maksamaan hyvitystä synneistään ja on
taloudellisesti kykenevä ja ei omista orjaa, voi ostaa orjan, jos
mahdollista ja vapauttaa hänet hyvitykseksi synneistään.

5) Orjien vapauttaminen on julistettu yhdeksi rakastetuimmaksi jumalanpalveluksen

hyväntekeväisyydeksi Allahin (I) silmissä:[/b]
Allah, Ylistetty, sanoo Pyhässä Koraanissa:
Mutta hän ei yrittänyt nousta kaitaa polkua. Miten
saan sinut käsittämään, mikä kaita polku on? Se on
samaa kuin vapauttaa orja.
 (90:11-13)
Ennemminkin Allahin Sanasaattajan () lausunnot yhdessä
hänen toimiensa kanssa, tässä asiassa, rohkaisi ihmisiä
vapauttamaan orjia Allahin () vuoksi.

Allahin Sanasaattaja () sanoi:
Kuka tahansa, joka vapauttaa muslimi orjan, Allah
vapauttaa hänen ruumiin jäsenensä Helvetin tulesta niin,
että jokainen elin vastaa vapautetun orjan elin, jopa niin,
että hänen sukupuolielimensä vastaavat vapautetun
orjan sukupuolielimiä.
”128

Tämän lisäksi, Allahin Sanasaattajan () on raportoitu sanoneen:
Vieraile sairaiden luona, ruoki nälkäiset ja vapauta
orja.
”129

6) Vapauttamalla orja testamentin kautta: Yksi keinoista
vapauttaa orja oli testamentin kautta. Testamentti voitiin

127 Bukhari, hadith No. 1834.
128 Bukahri, hadith No. 6337 ja Muslim, hadith No. 1509.
129 Bukhari, hadith No. 2881.


kirjoittaa, tai ilmoittaa suullisesti. Jos isäntä ilmoittaa, millä
tavalla tahansa, että hänen orjansa on vapaa isännän kuoleman
jälkeen, orjalla on varma vapaus isännän kuoleman jälkeen.
Turvaamiskeinona islam kieltää myymästä tai antamasta
sellaista orjaa tämän ilmoituksen jälkeen. Jos orjatytölle on
annettu sellainen lupaus ja omistaja ottaa hänet
jalkavaimokseen, tällaisesta suhteesta syntynyt lapsi on vapaa.
Samalla tavalla orjatyttöä, tällaisessa tapauksessa, ei saa myydä
tai antaa pois lahjana kolmannelle osapuolelle, vaan hänet täytyy
myös vapauttaa.


7) Orjan vapauttaminen on yksi zakatin maksamisen muoto.
Tämä perustuu jakeeseen Pyhässä Koraanissa:
Almut ovat vain köyhiä ja puutteessa olevia varten,
sekä niille, jotka toimivat hyväntekeväisyyden
palveluksessa; myös niitä varten, joiden sielut on
voitettava (Jumalan) rakkauteen; edelleen orjien ja
velkaorjien lunnaiksi; avustukseksi Jumalan retkelle ja
niin ikään maankulkijalle. Tämä on Jumalan säätämä
velvollisuus, sillä Jumala on kaikkitietävä, viisas.

(9:60)

8Hyvitys aiheuttamasta orjan lyömisestä tai läpsimisestä kasvoille:
Islam vaatii orjan vapauttamista, jos isäntä lyö
epäoikeidenmukaisesti tai läpsii kasvoille orjaansa. Tämä
perustuu Allahin Sanasaattajan () hadithiin:
Kuka tahansa, joka lyö orjaansa tai läpsii häntä
kasvoille täytyy maksaa hyvitykseksi hänen
vapauttamisensa.
” 130

9) Tekemällä sopimus orjan vapauttamisesta: Tämä kuuluu
tapaukseen, missä orja ehdottaa isännälleen, että hän ostaisi
vapautensa jostakin summasta rahaa, josta he ovat molemmat
samaa mieltä. Jos orja pyytää isännältään tekemään sellaisen

130 Muslim, hadith no. 1657

vapautussopimuksen, se tulee sitovaksi isännälle myöntää
orjalle sellainen sopimus. Orjalla on silloin vapaus ostaa,
myydä, tehdä kauppaa, omistaa ja tehdä työtä kerätäkseen
tarvittavat rahat vapaussopimusta varten. Hän voi jopa
työskennellä isännälleen määrättyä palkkaa vastaan. Islamissa
mentiin askelta pidemmälle kysyttäessä lahjoituksista,
avustuksesta ja tuesta islamilaisen yhteiskunnan varakkailta
ihmisiltä. Jopa hänen omistajansa voi pyytää alennusta, josta
oltiin aiemmin mainitussa samaa mieltä tai antamaan hänelle
helpommat maksuehdot, jotta hän voi vapauttaa hänet.

Tämä perustuu Pyhän Koraanin jakeeseen, jonka merkitys on käännetty seuraavasti:
Ja jos jotkut orjistanne pyytävät vapautuskirjaa,
antakaa se heille, jos tiedätte heidän hyvässä
ansioituneen, ja antakaa heille jotakin omaisuudestanne,
jonka Jumala on teille suonut.
(24:33)

Lyhyesti voimme sanoa, että islam ei ole laillistanut, eikä
rohkaissut orjuutta, vaan ennemminkin perusti lakeja ja
säädöksiä, jotka tehokkaasti auttoivat rajoittamaan orjuuden
lähteitä ja vapautti orjat kerran ja lopullisesti.

http://www.islamland.com/Media/Books-FN/human-rights-finland.pdf


Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Se, joka vapauttaa muslimiorjan, Allah säästää kaikki hänen ruumiinsa osat (Helvetin) Tulelta kuten hän säästää orjan ruumiin osat."
Said bin Marjana sanoi, että hän kertoi tämän hadithin 'Ali bin Al-Husainille ja tämä vapautti orjansa, jonka 'Abdullah bin Ja'far oli antanut hänelle 10 000:sta dirhamista tai tuhannesta dinarista.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 693)

Abu Dhar kertoi: Kysyin Profeetalta: "Mikä on paras teko?" Hän vastasi: "Uskoa Allahiin ja taistella Hänen takiaan." Kysyin sitten: "Mikä on parhaan laatuista orjien vapautusta?" Hän vastasi: "Vapauttaa orja, joka on omistajalleen kaikkein kallein ja kaikkein rakkain." Sanoin: "Entä jos minulla ei ole siihen varaa?" Hän sanoi: "Auta heikkoja tai tee hyvää henkilölle, joka ei voi tehdä sitä itselleen." Sanoin: "Entä jos en voi tehdä sitä?" Hän sanoi: "Pidättäydy muiden vahingoittamisesta niin se lasketaan hyväntekeväisyydeksi sinun itsesi parhaaksi."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 694)

Asma' bint Abu Bakr kertoi: "Profeetta käski meitä vapauttamaan orjat auringonpimennyksen aikaan.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 695)

Asma' bint Abu Bakr kertoi: "Meitä käskettiin vapauttamaan orjat kuunpimennyksen aikaan."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 696)

Ibn 'Umar kertoi: Profeetta sanoi: "Se, joka vapauttaa orjan, jonka omistaa kaksi isäntää, pitäisi vapauttaa hänet kokonaan (ei väliaikaisesti), jos hän on rikas saatuaan orjan hinnan arvioitua."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 697)

'Abdullah bin 'Umar kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Se, joka vapauttaa osuutensa yhteisestä orjasta [jolla on useampia isäntiä] ja hänellä on riittävästi rahaa vapauttaa orja kokonaan, rehellinen mies arvioikoon orjan hinnan ja antakoon tovereille heidän osuutensa hinnan (orjasta) ja orja vapautettakoon; muutoin (jos hänellä ei ole riittävästi rahaa), hän vapauttaa orjan väliaikaisesti."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 698)

Ibn 'Umar kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Se, joka vapauttaa osuutensa orjasta, sitten hänelle on pakollista vapauttaa se orja kokonaan, jos hänellä vain on rahaa tehdä niin. Jos hänellä ei ole riittävästi rahaa maksaa hintaa muiden osuudesta (kun orjan hinta on arvioitu oikeudenmukaisesti), sitten vapauttaja vapauttaa orjan väliaikaisesti suhteutettuna osuuteensa."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 699)

Ibn 'Umar kertoi: Profeetta sanoi: "Se, joka vapauttaa osuutensa orjasta ja hänellä on rahaa vapauttaa jäljelle jäävä osuus orjasta (oikeudenmukaisesti arvioitu), sitten hänen pitäisi vapauttaa hänet (maksamalla loput hänen hinnastaan muillle omistajille)." Nafi' lisäsi: "Muussa tapauksessa orja on osittain vapaa." Aiyub ei ole varma, sanoiko Nafi' viimeisen lausunnon vai oliko se osa hadithia.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 701)

Ibn 'Umar kertoi: Että hän tapasi antaa päätöksestä koskien mies- tai naisorjia, jotka omisti useampi kuin yksi isäntä, joista yksi saattoi vapauttaa osuutensa orjasta. Ibn 'Umar tapasi sanoa sellaisista tapauksista: "Vapauttajan pitäisi vapauttaa orja kokonaan, jos hänellä on riittävästi rahaa maksaa loput orjan hinnasta (muidenkin osuus) (mikä on arvioitu reilusti) ja toiset isännät saavat hinnan osuudestaan ja orja on vapautettu (päästetty orjuudesta)." Ibn 'Umar kertoi tämän päätöksen Profeetalta.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 702)

Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Jokainen, joka vapauttaa osuutensa yhteisestä orjasta."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 703)

Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Se, joka vapauttaa osuutensa yhteisestä orjasta, hänen pitäisi vapauttaa orja kokonaan maksamalla loput sen hinnasta, jos hänellä on tarpeeksi rahaa; muussa tapauksess orjan hinta pitää arvioida ja orjaa autetaan töissä ilman vaikeuksia, kunnes hän maksaa loput orjan hinnasta."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 704)

Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Allah on hyväksynyt rukoukseni saada anteeksiantoa sille, mikä kuiskailee seuraajieni sydämissä, kunnes he toteuttavat sen tai sanovat sen ääneen [jos he sen tekevät, Allah ei enää anna anteeksi]." (Katso hadith nro 657 Vol. 8.)
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 705)

Qais kertoi: Kun Abu Huraira liittyi orjansa seuraan lähteäkseen hyväksymään islamin, he eksyivät toisistaan matkalla. Orja tuli sitten, kun Abu Huraira oli istumassa Profeetan kanssa.
Profeetta sanoi: "Oi, Abu Huraira! Orjasi on tullut takaisin."
Abu Huraira sanoi: "Totisesti, haluaisin sinun todistavan, että olen vapauttanut sinut."
Tämä tapahtui aikaan, jona Abu Huraira lausui (seuraavan runollisen jakeen): 'Mikä pitkä ikävytyttävä rasittava ilta! Siitä huolimatta se on päästänyt meidät Kufrin (epäuskon) maasta.'
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 707)

Abu Huraira kertoi: Matkallani Profeetan luo, lausuin 'Mikä pitkä ikävytyttävä rasittava ilta! Siitä huolimatta se on päästänyt meidät Kufrin (epäuskon) maasta.' Minulla oli orja, joka karkasi minulta sillä matkalla. Kun menin Profeetan luo ja annoin lupaukseni palata (kääntyä) islamiin, orja ilmestyi, kun oli yhä Profeetan kanssa, joka huomautti: "Oi Abu Huraira! Tässä on orjasi!" Sanoin: "Vapautan hänet Allahin tähden", joten niin minä vapautin hänet.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 708)

Qais kertoi: Kun Abu Huraira kulki orjansa kanssa mennessään hyväksymään islamia, he eksyivät toisistaan matkalla. Kun orja ilmestyi paikalle, Abu Huraira sanoi Profeetalle: "Laitan sinut todistamaan, että tämä orja on vapaa Allahin tähden."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 709)

'Aisha kertoi: Utba bin Abi Waqqas antoi veljelleen Sad bin Abi Waqqasille luvan ottaa Zam'a-orjatytön poika huostaansa, kertoen, että lapsi oli hänen oma (laiton) poikansa. Kun Allahin apostoli meni Mekkaan Valloituksen aikana, San otti Zam'a-orjatytön pojan kanssaan Allahin apostolin luo ja toi kanssaan myös 'Abu bin Zam'an. San sanoi: "Oi Allahin apostoli! Tämä on minun veljeni 'Utban poika, joka antoi hänet minun huostaani."
'Abu bin Zam'a sanoi: "Oi Allahin apostoli! Hän on minun veljeni Zam'a-orjatytön poika ja hän syntyi veljeni sängyssä.
Allahin apostoli katsoi Zama'an poikaa ja huomasi tämän muistuttavat paljon 'Utbaa.
Allahin apostoli sanoi: "Se on sinun, oi O 'Abu bin Zam'a, hän syntyi sinun isäsi sängyssä."
Allahin apostoli sanoi sitten Sauda bint Zam'alle, että tämä pitäisi huivia aina pojan läsnäollessa, sillä hän huomasi pojan yhdennäköisyyden 'Utban kanssa ja Sauda oli Profeetan vaimo.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 710)

Jabir bin 'Abdullah kertoi: Mies meidän keskuudessamme ilmoitti, että hänen orjansa vapautuisi hänen kuolemansa jälkeen. Profeetta kutsui tälle orjalle ja myi hänet. Orja kuoli samana vuonna.
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 711)

Hisham kertoi: Minun isäni kertoi minulle, että Hakim bin Hizam vapautti tuhat orjaa esi-islamilaisena tietämättömyyden aikana* ja teurasti tuhat kamelia ja jakoi ne köyhille. Kun hän palasi (kääntyi) islamiin, hän teurasti taas tuhat kamelia ja vapautti tuhat orjaa. Hakim sanoi: "Minä kysyin Allahin apostolilta: 'Oi, Allahin apostoli! Mitä ajattelet hyvistä teoista, joita tein esi-islamilaisella tietämättömyyden ajalla, katsotaanko ne oikeamielisiksi teoiksi?'
Allahin apostoli sanoi: "Sinä olit omaksunut islamin niillä hyvillä teoilla, joita teit."

*tunnetaan myös nimillä entisen pimeyden aika tai pakanuuden aika tai Jahiliyah. Silloin Se on aikakausi, jonka islam tuli lopettamaan. Se mainitaan Koraanissa ainakin kohdissa: 5:50 ja 33:33. Jakeessa 33:33 viitataan naisiin, jotka tapasivat ulos lähtiessään elehtiä ja kulkea viettelevästi ja ns. seksikkäästi.

(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 715)

Ibn Aun kertoi: Kirjoitin kirjeen Nafille ja Nafi kirjoitti vastauksenaan kirjeeseeni, että Profeetta oli äkkiä hyökännyt Bani Mustaliq-arabiheimoa vastaan, kun he eivät huomanneet sitä ja heidän karjaansa juotettiin paikoissa, joissa oli vettä. Heidän taistelevat miehensä tapettiin ja heidän naisensa ja lapsensa otettiin vangeiksi; Profeetta sai Juwairiyan sinä päivänä*. Nafi sanoi, että Ibn 'Umar oli kertonut hänelle tämän ja että Ibn 'Umar oli siinä armeijassa.

*Näiden sotavankien joukossa oli nainen nimeltä Juwayriyya, joka oli heimopäällikön al-Harithin tytär. Kun muslimit palasivat Medinaan, Juwayriyya vaati saada tavata Profeetan (rauha hänelle). Profeetta (rauha hänelle) kosi häntä, ja hän suostui. Heti kun avioliitto julistettiin, sotasaalis palautettiin Bani Mustaliq-heimolle ja kaikki vangit vapautettiin.
Profeetta oli jo silloin naimisissa 'Aishan kanssa, joka tuli ensiksi mustasukkaiseksi nähtyään Juwayriyyan miehensä seurassa. Hän sanoi tästä myöhemmin: "En tiedä ketään naista, jolla olisi kansalleen enemmän siunauksia kuin Juwayriyya bint al-Harithilla".

(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 717)

Abu Huraira kertoi: Minä olen rakastanut Bani Tamimin heimoa siitä asti kun kuulin Allahin apostolin sanovan heistä kolme asiaa. Kuulin hänen sanovan: "Nämä ihmiset (Bani Tamimin heimo) ovat järkähtämättömästi Ad-Dajjalia (Anti-Kristusta) vastaan."
Kun Sadaqat (hyväntekeväisyyden lahjat) siltä heimolta tulivat, Allahin apostoli sanoi: "Nämä ovat meidän porukkamme Sadaqatia".
'Aishalla oli orjatyttö siitä heimosta ja Profeetta sanoi 'Aishalle: "Vapauta hänet, sillä hän on (profeetta) Ishmaelin jälkeläinen."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 719)

Abu Musa kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Se, jolla on orjatyttö ja hän kouluttaa tämän ja kohtelee tätä hyvin ja sitten vapauttaa hänet ja järjestää hänet naimisiin, saa kaksinkertaisen palkkion."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 720)

Al-Ma'rur bin Suwaid kertoi: Näin Dhar Al-Ghifarin pitävät kaapua ja hänen orjansakin piti kaapua. Me kysyimme häneltä siitä (ts. miten heillä molemmilla on päällä samanlainen kaapu).
Hän vastasi: "Kerran minä pahoinpitelin miestä ja hän valitti minusta Profeetalle. Profeetta kysyi minulta: 'Pahoinpitelitkö sinä häntä olemassa epäkohtelias hänen äidistään?' Hän lisäsi: 'Sinun orjasi ovat sinun veljiäsi, joihin Allah on antanut sinulle auktoriteettia. Joten, jos jollakulla on veli hänen ohjauksessaan, hänen pitäis ruokkia tämä sillä, mitä hän itse syö ja pukea tämä siihen, mihin itse pukeutuu. Et saa kasata heidän (orjien=veljien) harteilleen taakkaa, jota he eivät pysty kantamaan, ja jos teet niin, auta heitä heidän raskaassa työssään."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 721)

Ibn 'Umar kertoi: Allahin apostoli sanoi: "Jos orja on rehellinen ja uskollinen isännälleen ja palvoo Herraansa (Allahia) täydellisellä tavalla, hän saa kaksinkertaisen palkinnon."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 722)

Abu Musa Al-Ashari kertoi: Profeetta sanoi: "Hän, jolla on orjatyttö, ja opettaa tälle hyviä tapoja ja kouluttaa tätä ja sitten vapauttaa orjan ja järjestää hänet avioliittoon, saa kaksinkertaisen palkinnon; ja jokainen orja, joka huomioi Allahin oikeuden ja isäntä oikeuden, saa kaksinkertaisen palkinnon."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 723)

Abu Huraira kertoi: Profeetta sanoi: "Hyvyys ja mukavuus ovat hänelle, joka palvoo Allahia täydellisesti ja palvelee isäntäänsä vilpittömästi."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 725)

'Abdullah kertoi: Profeetta sanoi: "Jos orja palvelee Saiyidia (isäntäänsä) vilpittömästi ja palvoo Herraansa (Allahia) täydellisesti, hän saa kaksinkertaisen palkinnon."
(Bukhari, vol 3, kirja 46, hadith 726)

Lisää haditheja orjuudesta ilmestyy tänne, sitten kun saan niitä suomennettua. Jos sinäkin suomentaisit niitä haditheja, joita en ole itse vielä jaksanut kääntää, niin sekin kävisi, voit lähettää niitä allaolevaan kommenttilootaan tai sähköpostiini arjumndbano@gmail.com tai mihin hyvänsä, voisin sitten laittaa ne tuonne hadithkirjasto-sivustolle.
(Bukharin hadithit orjien vapauttamisesta löytää tästä)

1 kommentti:

  1. Salam aleikum! Kiitos opettavaisesta blogistasi! Tykkaan lukea postauksiasi kovasti!! Tahan aiheeseen liittyen haluaisin kysya, onko yhdynta hyvaksyttavaa orjan ja isannan valilla? Muistaisin, etta tallaisen jakeen olisin lukenut Koraanista (en muista mika jae mutta meni jotenkin niin, etta vaimoja ja 'those whom your right hand posesses' tai jotakin nain, etta he eivat ole kiellettyja sinulta, en paremmin muista). Niin haluaisin saada tahan selvennyksen, etta tarkoittaako se tata vai jotakin muuta? Kiitos jo etukateen, ja jatka kirjoittamista, tykkaan lukea tekstejasi, todella mielenkiintoisia :)

    VastaaPoista